Phường Bãi Bông Tập trung phục hồi kinh tế, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số

Đăng ngày: 06/09/2022 , 13:32 GMT+7

Phường Bãi Bông được thành lập trên cơ sở nâng cấp thị trấn Bãi Bông trước đây. Phường nằm ở phía Bắc của thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và được phát triển kinh tế xã hội theo cơ cấu kinh tế gồm công nghiệp, thương mại, dịch vụ với nhiều nhà máy, doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Phường luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước xây dựng thành phố Phổ Yên ngày càng phát triển.

Trong những năm gần đây phường Bãi Bông thực hiện tốt việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế của địa phương, tích cực tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, đặc biệt việc giải phóng mặt bằng để xây dựng KCN Yên Bình. Hoạt động của KCN Yên Bình đã tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động tại địa phương, góp phần vào sự phát triển chung về kinh tế của Thành phố.

Bãi Bông là phường công nghiệp nên việc phát triển về công nghiệp, kinh doanh dịch vụ và thương mại ngày càng nhiều, các hộ kinh doanh các mặt hàng đa dạng và phong phú. Hàng năm giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt kế hoạch giao. Năm 2021 đạt 15,6 tỷ đồng, đạt 100% KH. Từ năm 2019 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Thị ủy, HĐND và UBND thành phố Phổ Yên cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của nhân dân, đồng hành của các công ty, doanh nghiệp, các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn phường từng bước phục hồi và phát triển. Thu ngân sách của phường đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu NSNN trên địa bàn phường năm 2021 thực hiện trên 4,03 tỷ đồng, đạt 137% KH. Bốn tháng đầu năm 2022 tổng thu NSNN của phường đã đạt trên 30% kế hoạch giao. 

Về chuyển đổi số, Đảng bộ phường đã xây dựng Chương trình hành động số 27 ngày 07/02/2021 thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 63-QĐ/ĐU ngày 13/12/2021 của Đảng uỷ phường về thành lập Ban chỉ đạo gồm 27 đồng chí do đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường làm Trưởng ban.

Triển khai thực hiện chương trình này, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 09/11/2021 để triển khai và Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm 14 đồng chí do Phó Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng. Tổ giúp việc đã thực hiện tốt các chương trình đề ra, đặc biệt trong năm 2021 đã tạo mã QR trong khai báo y tế phòng chống dịch Covid-19. Tại phường Bãi Bông, cán bộ công chức thực hiện tạo mã QR cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn được trên 600 điểm quét mã QR. Trang thông tin điện tử của phường đã đưa đầy đủ, kịp thời các thông tin, hoạt động của địa phương tới cán bộ công chức, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, phường đã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ở cấp độ 3, 4 theo đúng kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên và tuyên truyền tới nhân dân toàn phường biết.

Trong thời gian tới, Phường Bãi Bông tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, xây dựng nếp sống văn hoá và hướng tới các tiêu chí đô thị văn minh, cùng thành phố Phổ Yên phát triển vững mạnh./.

MAI PHƯƠNG

Đăng ngày: 06/09/2022 , 13:32 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác