Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển

Đăng ngày: 30/01/2022 , 22:12 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 157/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển (Ban Chỉ đạo).

Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế (Phó trưởng Ban thường trực); bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc các bộ, ngành trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về dân số và phát triển; nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

PV.

Đăng ngày: 30/01/2022 , 22:12 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác