Thị xã Bình Long (Bình Phước) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 22/09/2021 , 08:45 GMT+7

Ngày 21/9/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1556/QĐ-TTg công nhận thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Con đường bê tông khang trang sạch đẹp tại ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú. Ảnh: Trang thông tin điện tử thị xã Bình Long

UBND tỉnh Bình Phước có trách nhiệm công bố và khen thương theo quy định, chỉ đạo thị xã Bình Long tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thị xã Bình Long có xã Thanh Lương và xã Thanh Phú được chọn xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, UBND thị xã Bình Long đã tập trung nguồn lực xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong giai đoạn 2011-2019, tổng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới là 445,67 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước là 197,61 tỷ, nguồn vốn tín dụng 177,5 tỷ đồng, còn lại các nguồn vốn huy động khác. Thị xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản của chương trình nông thôn mới.

Hai xã nông thôn mới đã đầu tư nâng cấp 211 km đường giao thông nông thôn; thu nhập bình quân đầu người 54,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hai xã nông thôn mới chỉ còn 0,7%; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động của hai xã nông thôn mới đạt 93,33%...

PV.

Đăng ngày: 22/09/2021 , 08:45 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác