Huyện Võ Nhai: Bứt phá từ Nông thôn mới và Chuyển đổi số

Đăng ngày: 08/09/2022 , 21:47 GMT+7

Võ Nhai là huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên với trên 70% đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên với sự vào cuộcquyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự vững tin và đồnglòng của các tầng lớp nhân dân, kinh tế huyện những nămqua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, môi trường đầu tư có nhiều thuận lợi, hạ tầng được đầu tư nâng cấp, diện mạo của huyện có nhiều thay đổi, công tác an sinh xã hội được bảo đảm... Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu qua. Đề án "Phát triển du lịch huyện Võ Nhai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" và Đề án "Phát triển nông, lâm nghiệp huyện Võ Nhai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030". Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Võ Nhai gặp không ít khó khăn bởi tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, địa bàn rộng, dân cư sống phân tán, rất khó khăn trong thực hiện đối ứng để xây dựng kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những năm qua, huyện Võ Nhai đã quyết liệt thực hiện và đã có những xã hoàn thành NTM nâng cao. Song song với đó, huyện Võ Nhai đã đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về CĐS, triển khai kế hoạch phát triển chính quyền điện tử và đảm bảo an toàn thông tin mạng; triển khai đăng ký các nội dung CĐS theo từng giai đoạn tới các cơ quan, đơn vị để phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đẩy nhanh tiến trình CĐS theo từng ngành, lĩnh vực, từng đơn vị…

Xã Phú Thượng – Tập trung phát triển kinh tế và chuyển đổi số

Phú Thượng là xã miền núi nằm ở phía Đông huyện Võ Nhai, những năm qua, cùng với sự nỗ lực của người dân, xã Phú Thượng đã luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp từ tỉnh đến huyện, được đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các hoạt động trong công tác giảm nghèo... xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai đã được uBND tỉnh Thái Nguyên công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Bà Hoàng Như Hoa, Chủ tịch uBND xã cho biết, các ngành nghề sản xuất của xã chủ yếu là nông nghiệp và lâm nghiệp chiếm 80%, dịch vụ chiếm 8%, ngành nghề khác chiếm 12%.

Xã Phú Thượng xác định phát triển kinh tế làm đòn bẩy để xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Vì vậy trong thời gian qua, xã Phú Thượng đã căn cứ vào tiềm năng thế mạnh sẵn có, tập trung chỉ đạo bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa các giống mới vào sản xuất. Đồng thời, khuyến khích bà con mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích. xã đã quy hoạch một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung như: Vùng sản xuất rau màu, cây ăn quả tại các xóm: Mỏ Gà, Phượng Hoàng, Đồng Mới, vùng sản xuất lúa tập trung tại các xóm Na Phài, Cao lầm, Nà Kháo, Suối Cạn, vùng sản xuất cây chè tại xóm Ba nhất, vùng sản xuất cây dược liệu tại xóm Cao Biền, Bên cạnh đó còn có vùng chăn nuôi đại gia súc như xóm Cao Biền, Ba Nhất….

Về công tác chuyển đổi số, ngay từ đầu năm 2022, xã Phú Thượng đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình CĐS, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Trong đó, xã đặt mục tiêu cụ thể là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được cung cấp trên các phương tiện khác nhau; trên 60% tổng số hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ được giải quyết và cập nhật trên phần mềm 1 cửa điện tử; tối thiểu 70% thiết bị đầu cuối của cơ quan có các biện pháp hữu hiệu đảm bảo an toàn thông tin mạng; các CBCC được tập huấn và có kỹ năng về đảm bảo an toàn thông tin mạng; từng bước số hóa dữ liệu tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã theo hướng dẫn của cấp trên. Bà Hoa khẳng định "Thông qua công nghệ và nền tảng số sẽ giúp cho hoạt động của đơn vị thôn, xã được nâng cao hơn, cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà trở nên tiện ích hơn, thông minh hơn, đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn".

Xã La Hiên – Xây dựng NTM nâng cao, hướng đến đô thị loại V

Từ nền tảng được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, xã La Hiên (Võ Nhai) đang tập trung mọi nguồn lực, phát huy

tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu được công nhận xã NTM nâng cao vào cuối năm nay. Từ những mục tiêu này, xã La Hiên đã xây dựng phương án nâng cao các tiêu chí, trong đó xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện đời sống cho nhân dân... xã cũng chú trọng công tác giảm nghèo với các giải pháp: Hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi; hỗ trợ cây, con giống...

Bên cạnh đó, xã tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tư vấn giới thiệu việc làm để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định; khuyến khích người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích. Từ chỗ xác định phát triển cây ăn quả là một trong những giải pháp hàng đầu phát triển kinh tế địa phương, xã La Hiên tiếp tục hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích trồng cây ăn quả. Với diện tích hiện có, địa phương khuyến khích bà con nâng cao năng suất, chất lượng và quảng bá thương hiệu thông qua việc hỗ trợ hệ thống tưới tiêu, cấp mã số vùng trồng, mở rộng diện tích VietGAP, trồng thay thế diện tích già cỗi… Đến nay, La Hiên có trên 440ha trồng các loại cây ăn quả, chiếm gần 30% tổng diện tích cây ăn quả của toàn huyện Võ Nhai. Riêng cây na đặc sản, toàn xã có gần 320ha, trong đó, có 105ha đạt tiêu chuẩnVietGAP. Năm 2021, riêng sản phẩm na đạt doanh thu gần 80 tỷ đồng.

Dự kiến, để triển khai các giải pháp kể trên nhằm mục tiêu hoàn thành 10 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã La Hiên sẽ cần nguồn lực đầu tư khoảng 13 tỷ đồng. ong Tầm Văn Cử, Chủ tịch uBND xã, cho biết: Bên cạnh nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ, chúng tôi thực hiện lồng ghép nguồn vốn một số chương trình đang triển khai với mục tiêu, lộ trình xây dựng NTM nâng cao. xã cũng huy động sự tham gia đóng góp tự nguyện của cộng đồng, doanh nghiệp đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tín dụng và một số nguồn tài chính khác cho xây dựng NTM nâng cao.

Cũng theo ông Cử: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, song song với xây dựng NTM nâng cao, xã La Hiên cũng đang thực hiện các giải pháp nâng cấp đô thị La Hiên với mục tiêu đạt đô thị loại V vào năm 2025. Quá trình xây dựng NTM nâng cao của xã nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng lòng, chung sức của người dân. Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng La Hiên sẽ “về đích” đúng theo lộ trình, trở thành xã thứ 2 trên địa bàn huyện vùng cao Võ Nhai đạt được kết quả này./.

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại - Số 8/2022

Đăng ngày: 08/09/2022 , 21:47 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác