Huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày: 24/07/2022 , 16:39 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 881/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 công nhận huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

PV.

Đăng ngày: 24/07/2022 , 16:39 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác