Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập trung phát triển mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo

Đăng ngày: 06/01/2022 , 22:16 GMT+7

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng và lợi thế hiếm có của một tỉnh nằm ở trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, trong đó tập trung phát triển mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo; phát huy lợi thế là một trong hai cảng biển nước sâu của quốc gia, nhất là hệ thống cảng biển đặc biệt Cái Mép-Thị Vải, nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng và lợi thế hiếm có của một tỉnh nằm ở trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Đó là nội dung Thông báo 03/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính  quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và những thành tựu quan trọng đã đạt được từ đầu năm đến nay, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng nên một số kết quả chưa đạt được như mong muốn, phát triển của tỉnh chưa xứng tầm với vị thế, tiềm năng; cần khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường: Công tác quy hoạch cần phải có tư duy đổi mới, có tính chiến lược lâu dài, tầm nhìn xa cho một quy hoạch tổng thể, tránh tình trạng manh mún, chia cắt; một số dự án đầu tư công đang triển khai thi công gặp vướng mắc về mặt bằng, cũng như chính sách giá bồi thường, tái định cư chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân, đòi hỏi tập trung trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, công tác xã hội, nghiên cứu khoa học công nghệ chất lượng còn hạn chế...

Về định hướng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển nhanh và bền vững, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, vừa bảo đảm an sinh xã hội vừa bảo đảm môi trường xanh-sạch-đẹp, trong đó tập trung các định hướng lớn sau: Quan tâm thúc đẩy phát triển lĩnh vực logistics trở thành trung tâm logistics lớn của khu vực và thế giới. Phát triển hạ tầng kết nối vùng, kết nối các trục giao thông lớn của quốc gia và quốc tế.

Phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo; phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, giải trí, phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát huy giá trị của Côn Đảo - địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, nơi lưu giữ và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ người Việt Nam.

Đa dạng hóa các nguồn lực, không trông chờ, ỷ lại

Bà Rịa-Vũng Tàu cần coi trọng, quan tâm đầu tư đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng kế hoạch làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện. Con người là yếu tố quyết định, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các nguồn lực, không trông chờ, ỷ lại, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tăng cường hợp tác công tư để huy động nguồn lực xã hội, lấy nguồn lực Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn xã hội. Cùng với đó là các giải pháp phi tài chính như nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu vào nhóm đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn nữa, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Tập trung, đầu tư cho công tác quy hoạch để nhận diện và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư, tạo nên động lực mới cho phát triển.

Đẩy mạnh hợp tác với các địa phương để phát triển liên vùng, một trong những trọng tâm của Chính phủ trong năm 2022 là thúc đẩy kết nối liên vùng để các địa phương bổ sung cho nhau trong phát triển liên kết vùng; đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng chính quyền số, công dân số.

Phát triển mạnh dịch vụ, nhất là du lịch và nông nghiệp công nghệ cao

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục chung sức, đồng lòng quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo và quản lý, xây dựng đội ngũ công chức có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy dân chủ.

Tiếp tục đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết; quyết tâm triển khai quyết liệt, hiệu quả, thành công chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tập trung thực hiện tốt 3 trụ cột phòng, chống dịch là cách ly nhanh nhất, hẹp nhất, chặt nhất, thực hiện các biện pháp y tế, an sinh xã hội kịp thời, hiệu quả để giải tỏa cách ly nhanh nhất có thể; xét nghiệm thần tốc, khoa học, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, nhanh hơn tốc độ lây lan của dịch bệnh; điều trị tích cực từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở để người bệnh không chuyển nặng, giảm tử vong. Tập trung đẩy nhanh bao phủ tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng và lợi thế hiếm có của một tỉnh nằm ở trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó tập trung phát triển mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo; phát huy lợi thế là một trong hai cảng biển nước sâu của quốc gia, nhất là hệ thống cảng biển đặc biệt Cái Mép-Thị Vải, nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Phát triển mạnh dịch vụ, nhất là du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, tạo động lực tăng trưởng mới, đồng thời cùng dẫn dắt sự phát triển chung của vùng và cả nước; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo chuẩn quốc tế nhằm thu hút FDI có chất lượng; thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hỗ trợ kinh tế hợp tác cùng phát triển; đầu tư và phát huy nguồn lực con người; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, nhất là trong giới trẻ.

Chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội tương xứng với phát triển kinh tế, khuyến khích đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục và y tế, hoàn thiện mạng lưới an sinh và các chính sách bảo trợ xã hội, thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình chính sách, người yếu thế; bảo vệ môi trường tự nhiên và kiến tạo môi trường sống tốt; góp phần cụ thể hóa quan điểm và mục tiêu về khát vọng phát triển đất nước “phồn vinh, hạnh phúc”.

Thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tập trung nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, thúc đẩy tái mở cửa, nối lại các chuỗi cung ứng và thị trường lao động, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2021, đồng thời tạo đà vững chắc cho tăng trưởng kinh tế nhanh trong năm 2022 để bù đắp cho sự suy giảm vừa qua do dịch COVID-19, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu cho cả giai đoạn 2021-2025, đóng góp tích cực và lớn hơn nữa vào thành tựu chung của cả nước.

Thúc đẩy các sáng kiến, chương trình, dự án liên kết vùng, trước hết là hợp tác với các địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cùng nhau mở cửa kinh tế, thực hiện các dự án đầu tư chung về cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế toàn vùng như sân bay Long Thành, Khu bến cảng Cái Mép-Thị Vải, đường bộ cao tốc và đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu.

(Theo baochinhphu)

 

Đăng ngày: 06/01/2022 , 22:16 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác