Phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên theo hướng xanh - sạch - đẹp - bền vững

Đăng ngày: 10/07/2021 , 22:22 GMT+7

Đến với tỉnh Hưng Yên thời gian gần đây, chúng ta dễ dàng nhận ra diện mạo mới của vùng đất này với những tuyến đường mới mở, những cây cầu nối nhịp qua sông Hồng, các khu đô thị khang trang, sạch đẹp… Góp phần tạo nên thành quả đó có vai trò quan trọng của ngành Xây dựng tỉnh.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Trong đó lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và kiến trúc, Phát triển đô thị và quản lý hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh là điểm nhấn nổi bật trong hoạt động của ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên năm qua.

Cụ thể, về quản lý kiến trúc - quy hoạch, Sở đã thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 05 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện; điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên đến năm 2035. Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 quy hoạch phân khu đô thị nhà ở diện tích 62,5 ha; 22 quy hoạch chi tiết xây dựng với tổng diện tích 291,2 ha; 01 quy hoạch khu công nghiệp diện tích 150ha; quy hoạch cụm công nghiệp tổng diện tích 319,66ha. Bên cạnh đó, Sở cũng đã thẩm định, chấp thuận tổng mặt bằng 184 dự án sản xuất công nghiệp với tổng diện tích 400,51ha; thẩm định, chấp thuận 60 quy hoạch tổng mặt bằng dự án nhà ở nông thôn với tổng diện tích 99,9ha.

Trong công tác phát triển đô thị và quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở tiếp tục hướng dẫn UBND các huyện thực hiện chương trình phát triển đô thị. Hoàn thành các đề án và được cấp thẩm quyền quyết định công nhận Khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV cùng một số khu vực xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Đến nay tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 41%, tăng 3,4% so với năm 2019; tỷ lệ cấp nước đô thị đạt 81,5%.

Công tác cải cách hành chính cũng được ngành quan tâm triển khai. 100% các thủ tục hành chính (TTHC) được công khai trên trang điện tử và niêm yết tại trụ sở cơ quan, được tiếp nhận qua phần mềm một cửa và áp dụng giải quyết theo tiêu chuẩn ISO. Công tác rà soát, cải cách TTHC nhằm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện TTHC cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được Sở thực hiện triệt để, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Song song đó, công tác quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng; quản lý nhà và thị trường bất động sản; công tác thanh kiểm tra… đều được ngành quan tâm thực hiện.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cả giai đoạn 2021- 2025, một trong những nhiệm vụ được tỉnh Hưng Yên xác định triển khai là dành nguồn lực xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

Với chức năng của mình, ngành Xây dựng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng. Đơn giản hóa các TTHC, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, cấp chứng chỉ năng lực, cấp phép xây dựng. Nâng cao chất lượng quy hoạch, gắn kết chặt chẽ giữa các cấp độ quy hoạch và các loại quy hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện tập trung bố trí, huy động nguồn lực thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở, dự án phát triển đô thị. Qua đó nâng tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh lên khoảng 42,2%, phấn đấu xây dựng đô thị tỉnh Hưng Yên phát triển theo hướng xanh - sạch - đẹp - bền vững./.

Nguyễn Hằng

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại – Số 06/2021

Đăng ngày: 10/07/2021 , 22:22 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác