Phường Phổ Ninh – Nỗ lực cải cách hành chính, hướng đến chuyển đổi số vì lợi ích người dân và doanh nghiệp

Đăng ngày: 30/10/2022 , 08:08 GMT+7

Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền phường Phổ Ninh – thị xã Đức Phổđã không ngừng nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó điển hình là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xem đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

 

Ông Trần Huỳnh Kiên - Chủ tịch UBND phường Phổ Ninh sử dụng chữ ký số trong giải quyết văn bản hành chính.

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tướng về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân phường Phổ Ninh đã ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường. Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về việc thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông” dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính… Đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường đã đi vào hoạt động có nề nếp, sử dụng tốt phần mềm Một cửa dùng chung của tỉnh. Các thủ tục hành chính của tổ chức và công dân được giải quyết đúng hạn, tạo được chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức và công dân; không gây phiền hà, giảm chi phí và thời gian cho các tổ chức và công dân khi có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Từ đó, ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức và công dân của đội ngũ cán bộ, công chức phường ngày được nâng cao. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc triển khai áp dụng  hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Thực hiện các chương trình, chiến lược về chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh, thị xã Đức Phổ, nhận thức rõ nhiệm vụ này tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phường Phổ Ninh đang từng bước thực hiện CĐS trên nhiều  lĩnh vực, từng bước xây dựng mô hình chính quyền số, công dân số, đem lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng chí Trần Huỳnh Kiên, Chủ tịch UBND phường Phổ Ninh cho biết: Mục tiêu của chương trình đặt ra là ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, xây dựng đô thị thông minh, hướng đến phát triển kinh tế số gắn với văn minh thương mại. Do đó, lộ trình CĐS cần phải bắt đầu từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tái cấu trúc các hệ thống quản lý điều hành; triển khai các dịch vụ giáo dục, y tế; phát triển thương mại điện tử và thanh toán điện tử. Mong muốn trong thời gian tới, phường sẽ được bố trí 1 cán bộ chuyên trách về CNTT, đáp ứng được yêu cầu tiếp nhận kịp thời các ứng dụng CNTT của tỉnh và thị xã. Đồng thời, tập trung đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ công cuộc CĐS như trang bị máy kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh và mạng internet tốc độ cao; hệ thống truyền hình trực tuyến của phường kết nối liên thông với hệ thống truyền hình 4 cấp, phục vụ hiệu quả việc chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của phường trên môi trường internet.

Mới đây, tổ công nghệ số cộng đồng phường Phổ Ninh đã được thành lập, có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số… thúc đẩy chuyển đổi số xuất phát từ người dân, đưa người dân lên môi trường số và tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số. Tổ công nghệ số cộng đồng phường Phổ Ninh là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân, là cánh tay nối dài từ cấp Trung ương đến cơ sở, tạo nên cộng đồng số.

CĐS cấp phường là cách tiếp cận gần dân nhất để mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Do đó, thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, đảng viên phường Phổ Ninh nêu cao quyết tâm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT; ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh các dịch vụ CĐS phục vụ người dân, doanh nghiệp, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của CĐS. Trong đó chú trọng việc hướng dẫn người dân khai thác các dịch vụ đô thị thông minh, phản ánh hiện trường để tương tác với chính quyền nhiều hơn. Đồng thời hỗ trợ người dân sử dụng phần mềm dạy học trực tuyến; phổ cập sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân, phổ cập sử dụng nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như liên lạc, giải trí, du lịch cũng như các nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

PV.

 

Đăng ngày: 30/10/2022 , 08:08 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác