TPHCM tích cực hơn nữa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh

Đăng ngày: 28/05/2021 , 11:39 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với TPHCM. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông báo nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố Hồ Chí Minh trước hết, phải quán triệt và cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải luôn bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt lưu ý việc quán triệt, thực hiện nghiêm 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng để góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Đoàn kết, thống nhất cao với tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, không trông chờ, không ỷ lại, né tránh, phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, tích cực hơn, năng động đổi mới, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể vượt trội, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo; linh hoạt, sáng tạo trong quản lý, điều hành, bảo đảm hiệu quả, kịp thời. Tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh bằng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp; chủ động xử lý hiệu quả, dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài.

Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đồng thời thiết kế công cụ quản lý, kiểm tra, giám sát hiệu quả. Thực hiện khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Phải xây dựng hệ thống cơ quan hành chính Thành phố đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đề cao trách nhiệm nêu gương và tinh thần gương mẫu của người đứng đầu.

Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, những việc khó, phức tạp, nhạy cảm và mới cần phải giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, tạo sự đồng thuận cao và quyết tâm thực hiện.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 để vừa bảo vệ chăm sóc sức khỏe, tính mạng cho người dân, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm tốt công tác an sinh xã hội. Tinh thần chỉ đạo là phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, không hoang mang, không lo sợ nhưng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi người dân, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm, an toàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo “5K + vaccine”.

Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về xây dựng chính quyền đô thị; khẩn trương nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn Thành phố trên cơ sở ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược. Trong đó, đặc biệt lưu ý phát triển thành phố Thủ Đức thành một cực tăng trưởng của Thành phố. Phát triển mạnh kinh tế số để đến năm 2025 chiếm tỉ trọng 25% GRDP.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế. Phải tập trung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao mang tầm khu vực, quốc tế. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố văn minh, hiện đại trong khu vực châu Á; là đầu tàu, là hình mẫu của cải cách, đổi mới và phát triển của cả nước.

Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, ưu tiên và đẩy mạnh hơn nữa hình thức hợp tác công tư (PPP) để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố và các vùng, địa phương lân cận.

Chú trọng hơn nữa và quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thực hiện tốt chính sách người có công, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; khẩn trương xây dựng phương án tổng thể, lâu dài, khả thi, hiệu quả để giải quyết tình trạng ngập lụt do triều cường trên địa bàn Thành phố.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh; tham gia kết nối sâu vào các chuỗi giá trị khu vực và quốc tế. Cần tiếp tục nâng cao thứ hạng đánh giá các chỉ số: Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI),Cải cách hành chính (PAR Index),Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm hiệu quả. Có chương trình, kế hoạch cụ thể, tận dụng hiệu quả cơ hội do các hiệp định thương mại tự do (FTA) mang lại; chú trọng nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng với những biến động cả từ bên trong và bên ngoài.

Nâng cao nhận thức, coi trọng công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động theo phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm tạo sự đồng thuận, truyền cảm hứng trong nhân dân cùng đồng lòng, chung sức xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

PV.

Đăng ngày: 28/05/2021 , 11:39 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác