Ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi: Thách thức từ chuyển đổi số

Đăng ngày: 26/09/2022 , 10:05 GMT+7

Những năm qua, Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến, đạt được một số kết quả nhất định. Nhất là giai đoạn hiện nay, với chủ trương chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực, ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng được khẳng định vai trò quan trọng.

Hội nghị chuyển đổi số - Hội nhập và phát triển được tổ chức tại huyện Mộ Đức

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 04 dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới, mà cốt lõi là công nghệ số đang đặt lên vai Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi sứ mệnh hết sức nặng nề. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số, Sở đang nỗ lực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng trở thành một tỉnh công nghiệp, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Cùng với quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, minh bạch trong cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử.

Toàn cảnh lớp tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho cán bộ công chức viên chức tại huyện Bình Sơn

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều đợt tập huấn ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực như: tổ chức khai trương và vận hành Hệ thống IOC của tỉnh; tổ chức Đoàn công tác học tập kinh nghiệm chuyển đổi số tại Huế và Bình Phước; tham mưu triển khai Dự án chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi; triển khai Kế hoạch cung cấp dịch vụ công mức 3, 4 của các cơ quan hành chính tỉnh; ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao các chỉ số của tỉnh, kế hoạch phát triển thông tin cơ sở; thực hiện và phát hành bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi trên nền tảng số…

Năm 2022, xác định là năm của một giai đoạn mới đánh dấu sự bứt phá mạnh mẽ chuyển đổi số của tỉnh Quảng Ngãi. Đây sẽ là một sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện, mà đầu tiên là sự chuyển đổi về phương thức, quy trình vận hành, về cách làm việc trong mọi lĩnh vực. Trước mắt là chuyển đổi số từ tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Thông tin và Truyền thông.... Quảng Ngãi sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số; đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành kế hoạch số 04 ngày 04/04/2022 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thu thập, xây dựng danh sách, chuẩn hóa thông tin hộ sản xuất nông nghiệp gửi cho Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh Bưu chính Viettel Quảng Ngãi rà soát, đưa lên sàn thương mại điện tử. Đồng thời, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi và Chi nhánh Bưu chính Viettel Quảng Ngãi tổ chức tập huấn, hướng dẫn tạo tài khoản, gian hàng trên sàn thương mại điện tử và phương thức kích hoạt tài khoản và thanh toán trực tuyến. Cùng với đó là triển khai chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, du lịch, giao thông vận tải và logistic, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp, quốc phòng, an ninh. Đây cũng là năm toàn ngành Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện các chiến lược mới như: hạ tầng số, dữ liệu, bưu chính, an toàn thông tin mạng, công nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, chuyển đổi số báo chí.

Ông Đỗ Quang Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Ông Đỗ Quang Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Chuyển đổi số gồm 03 trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó chính quyền số là quan trọng nhất, dẫn dắt kinh tế số và xã hội số phát triển. Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi tập trung phát triển chính quyền số, và công dân số. Trong đó ưu tiên một số lĩnh vực trọng tâm như y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên môi trường. Trọng tâm triển khai hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi. Vì đây là nền tảng xương sống cho quá trình phát triển chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Thông qua chuyển đổi số, người dân có thể giao tiếp với chính quyền mọi lúc mọi nơi. Không phụ thuộc vào không gian, thời gian hay khoảng cách. Kiến nghị hay giải đáp thắc mắc thì có thể hỏi bất kì lúc nào chứ không phải là giờ hành chính. Có thể tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính bất kì nơi đâu. Mục đích cuối cùng là mang lại lợi ích cho người dân, làm cho người dân gần với chính quyền”.

Trong thời gian tới, ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi sẽ nỗ lực khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của năm như: tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số; Hội nghị triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi 2.0; tiếp tục triển khai một số hoạt động, nhiệm vụ nhằm tăng cường chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số; triển khai Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; hợp tác truyền thông tuyên truyền nhiệm vụ phát triển KTXH, cải cách hành chính năm 2022./.

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại – Số 9/2022

Đăng ngày: 26/09/2022 , 10:05 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác