Thái Lan thông qua ngân sách năm tài khóa năm 2022 và triển khai chiến dịch “Made in Thailand”

Đăng ngày: 22/03/2021 , 14:44 GMT+7
Nội các Thái Lan ngày 16/3 đã thông qua ngân sách 3.100 tỷ Bạt (khoảng 100 tỷ USD),với mức thâm hụt 700 tỷ Bạt, tăng 15% (tương đương 91 tỷ Bạt) so với năm tài khóa 2021. Ngân sách năm tài khóa 2022 của Thái Lan được hoạch định dựa trên dự báo tăng trưởng kinh tế của đất nước là 3,5% và tỷ lệ lạm phát 0,7-1,7%.

Trong đó, ngân sách đầu tư được duy trì ở mức 20,1% tổng ngân sách, tương đương 624 tỷ Bạt, giảm so với mức 649 tỷ Bạt trong năm tài khóa 2021; 387 tỷ Bạt được phân bổ cho lĩnh vực an ninh quốc phòng; 548 tỷ Bạt cho phát triển nguồn nhân lực; 733 tỷ Bạt để tạo cơ hội và cân bằng xã hội; 119 tỷ Bạt cho chất lượng cuộc sống và môi trường, và 559 tỷ Bạt dành cho sự quản lý của Chính phủ.

Với khoản ngân sách dành cho đầu tư thấp hơn mức thâm hụt ngân sách, Lãnh đạo Cục Ngân sách Thái Lan cho biết Nội các nước này yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước tăng cường đầu tư và một số dự án cơ sở hạ tầng nên nhận đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo quy định, ngân sách năm tài khóa 2022 do Nội các thông qua cần được Quốc hội phê chuẩn trước khi có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng kỳ vọng chiến dịch “Made in Thailand” nhằm thúc đẩy việc sử dụng các sản phẩm nội địa trong các dự án quốc gia sẽ tạo giá trị kinh tế nội địa đạt 1,77 nghìn tỉ Bạt (tương đương trên 57 tỷ USD). Nhóm doanh nghiệp hưởng lợi từ chiến dịch bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) thông qua các chương trình mua sắm của Chính phủ. Các doanh nghiệp kinh doanh, nhà máy và người lao động cũng sẽ được hưởng lợi từ chiến dịch.

Tại thời điểm công bố chiến dịch, khoảng 60,000 nhà máy đã đăng ký với Bộ Công nghiệp; khoảng 05 triệu người lao động làm việc tại nhà máy và các doanh nghiệp SMEs. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng chương trình sẽ giúp Thái Lan giảm phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu, hỗ trợ phát triển các sản phẩm nội địa.

QA

Đăng ngày: 22/03/2021 , 14:44 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác