Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định: Thực hiện tốt công tác đối với người lao động

Đăng ngày: 26/08/2022 , 14:52 GMT+7

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (DVVL) trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định có nhiệm vụ tư vấn chính sách pháp luật về việc làm, học nghề; giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; khai thác thông tin thị trường lao động; phân tích, dự báo và cung cấp thông tin thị trường lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật…

Để giúp người lao động sớm tìm được việc làm, Trung tâm đã đổi mới phương pháp làm việc, đa dạng các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Trong đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng như: Phát qua loa truyền thanh; phối hợp với đài phát thanh các huyện, thành phố, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng...

Thường xuyên phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, các tổ chức đoàn thể để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối đầu ra cho lao động sau đào tạo. Tích cực liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động địa phương.

Trung tâm đã xây dựng được 02 báo cáo phân tích thị trường lao động; 02 Bản tin Bảo hiểm thất nghiệp; 01 Bản tin Sàn giao dịch việc làm quý 2 năm 2022.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm kết nối, khai thác thông tin của 515 doanh nghiệp (trong đó 377 doanh nghiệp trong tỉnh và 138 doanh nghiệp ngoài tỉnh với 61.111 lượt kết nối). Trên địa bàn tỉnh, những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động lớn đa số làm trong lĩnh vực dệt may, da giầy và chủ yếu tuyển dụng lao động phổ thông. Trên thực tế, nguồn lao động phổ thông, lao động có kỹ năng, tay nghề hiện có tại tỉnh Nam Định rất ít. Chất lượng nguồn lao động có sự chênh lệch rất lớn giữa các địa phương, giữa các ngành, nghề, số lượng lao động do Trung tâm giới thiệu đến các công ty còn thấp.

Trung tâm đã thực hiện tư vấn chế độ chính sách, học nghề, việc làm cho 42.418 lượt lao động, trong đó lao động tự do là 9.263 lượt người; lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là 33.155 lượt người. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, người lao động chỉ cần smartphone có thể tự tìm kiếm được công việc phù hợp cho mình. Số lao động có nhu cầu tìm việc làm đăng ký qua trung tâm là lao động tự do có 3.306 người, lao động đang hưởng thất nghiệp 1.538 người.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác chế độ chính sách, học nghề, việc làm, Trung tâm thực hiện giới thiệu việc làm cho 4.002 người lao động. Trong đó, trong nước là 3.710 người (lao động tự do 2.367 người; lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp 1.343 người) và lao động ngoài nước 292 người.

Thời gian tới, Trung tâm DVVL tiếp tục xây dựng, nâng cấp các phần mềm dùng chung, nâng cấp cổng thông tin điện tử việc làm; nâng cao năng lực Trung tâm tích hợp dữ liệu thị trường lao động… phục vụ cho công tác quản lý lao động, việc làm, hoạt động của hệ thống và góp phần kết nối hệ thống Trung tâm trên phạm vi toàn quốc. Nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ trung tâm dịch vụ việc làm; thống nhất quy trình thu thập, cập nhật, phổ biến các thông tin thị trường lao động./.

PV.

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại – Số 8/2022

Đăng ngày: 26/08/2022 , 14:52 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác