Đề xuất về dạy văn hóa trong trường nghề

Đăng ngày: 23/05/2021 , 11:11 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Học sinh trung cấp nghề học ít nhất 4 môn văn hóa. Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mỗi ngành, nghề của giáo dục nghề nghiệp, học sinh phải học ít nhất 4 môn học, gồm 2 môn bắt buộc và ít nhất 2 môn lựa chọn. Dự kiến, 2 môn học bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 5 môn học lựa chọn là Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Việc lựa chọn các môn học bảo đảm phù hợp với ngành, nghề đào tạo của giáo dục nghề nghiệp.

Việc giảng dạy các môn học được tổ chức theo lớp học đối với từng modul, mỗi lớp học có không quá 45 học sinh.

Cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn học bảo đảm nội dung kiến thức, yêu cầu cần đạt và thời lượng học tập; tổ chức giảng dạy và kiểm tra đánh giá; tổ chức thi kết thúc môn học; xác nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông cho học sinh.

Hoạt động giảng dạy thông qua một số hình thức chủ yếu: Học lí thuyết, làm bài tập, thực hành, thí nghiệm, dự án học tập, trải nghiệm, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng. Thực hiện phương pháp, kỹ thuật dạy học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh.

Hình thức đánh giá được quy định tại dự thảo Thông tư là kiểm tra, đánh giá thường xuyên và kiểm tra, đánh giá định kì kết quả học tập các môn học bằng điểm số. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.

Theo dự thảo Thông tư, mục đích giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông nhằm giúp học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp được học và hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông, được cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông để sử dụng trong việc theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

PV.

Đăng ngày: 23/05/2021 , 11:11 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác