TP. HCM ban hành quy chế chi hỗ trợ các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ

Đăng ngày: 10/08/2023 , 09:49 GMT+7

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và mức chi cụ thể các hoạt động của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM.

Quy chế này quy định về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và mức chi cụ thể các hoạt động của Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM.

Đối tượng áp dụng là Cơ quan quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP.HCM; các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM; các đối tượng thụ hưởng và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ TP.HCM.

Quy chế nêu rõ mức chi hỗ trợ cụ thể đối với từng nội dung chi. Theo đó, hỗ trợ 70% các khoản chi phí tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; tổ chức hội chợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ trong nước với mức 12 triệu đồng/ đơn vị tham gia. Tổ chức, tham gia hội trợ triển lãm kết nối công nghiệp hỗ trợ tại nước ngoài là 150 triệu đồng/đơn vị tham gia. Hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ với mức 50 triệu đồng/thương hiệu. Đánh giá, công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất với doanh nghiệp quy mô có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 200 người (tổng nguồn vốn không quá 100 triệu đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 triệu đồng) thì mức hỗ trợ là 200 triệu đồng/doanh nghiệp…

PV.

 

Đăng ngày: 10/08/2023 , 09:49 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác