Hơn 4,08 triệu hồ sơ của 49,35 nghìn doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

Đăng ngày: 05/10/2021 , 23:14 GMT+7

Trong Quý III/2021, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tích cực triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, theo đó đã có 07 TTHC mới được triển khai với  183.715 hồ sơ được xử lý với 1.628 doanh nghiệp tham gia.

 

Ảnh minh họa

Đến ngày 15/9/2021, có 233 TTHC của 13 Bộ, Ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 4,08 triệu hồ sơ của hơn 49,35 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành “Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chính phủ với các bên liên quan thông qua Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn 5083/VPCP-KSTT ngày 26/7/2021. Theo đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan nỗ lực phấn đấu hoàn thành, trình Chính phủ vào tháng 01 năm 2022.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 09 nước ASEAN  thông qua Cơ chế một cửa ASEAN. Tính từ 15/6/2021 đến 15/9/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 46.342 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 138.944 C/O. Lũy kế đến ngày 15/9/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là: 412.177 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là: 1.078.404 C/O.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan tiến hành chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật. Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này dự kiến sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2021.

Liên quan đến triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, Việt Nam đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu; đang đàm phán trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu; trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc; trao đổi chứng nhận điện tử với New Zealand.

PV.

Đăng ngày: 05/10/2021 , 23:14 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác