Hải quan Quảng Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp

Đăng ngày: 26/01/2021 , 07:00 GMT+7

Cục Hải quan Quảng Ninh đã có một năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng toàn diện và sâu sắc đến hoạt động XNK qua địa bàn tỉnh. Hoạt động XNK qua các cửa khẩu đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong những tháng đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn với việc một loạt các cửa khẩu, lối mở, điểm xuất hàng tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa. Hoạt động XNK, XNC tại các cửa khẩu cảng biển cũng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tại nước ngoài (Châu Âu, Châu Mỹ) diễn biến phức tạp, mặt khác thời gian thực hiện thủ tục hải quan bị kéo dài thời gian khi phải triển khai thực hiện các thủ tục kiểm dịch y tế…

Chủ động và tích cực đổi mới trong công tác quản lý và điều hành

Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ động xây dựng 69 chương trình, kế hoạch, quy chế trọng tâm; nhiều giải pháp, quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý điều hành được triển khai; chủ động đổi mới tư duy, nhận thức, hành động về công tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên tinh thần kiến tạo, phục vụ, thu hút doanh nghiệp, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, khuyến khích tự nguyện tuân thủ pháp luật, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Kết quả công tác năm 2020 của Cục Hải quan Quảng Ninh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, nhiều nhiệm vụ về đích trước hạn.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Cục Hải quan Quảng Ninh

Cục Hải quan tỉnh tập trung triển khai thực hiện nhiều việc trọng tâm được tỉnh Quảng Ninh và Tổng cục Hải quan ghi nhận, đánh giá cao như: Đề án quản lý giám sát tự động VASSCM, năm 2020 kết nối thêm 01 địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu. Đến nay đã triển khai thành công Hệ thống VASSCM tại 09 KNQ, 02 cảng, 01 địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu trong toàn Cục. Việc triển khai đã đem lại những lợi ích thiết thực: tăng hiệu quả quản lý và kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh Cảng, tăng chất lượng và hiệu quả quản lý của cơ quan Hải quan, giảm thời gian thực hiện và hoàn thành thủ tục lấy hàng cho doanh nghiệp XNK, giảm thời gian lưu giữ hàng hóa tại cảng, giảm giấy tờ phải nộp, giảm chi phí cho doanh nghiệp XNK. Tiếp tục triển khai Đề án trực ban: Ban hành Quyết định số 1044/QĐ-HQQN ngày 29/10/2019 về Quy chế trực ban của Cục hải quan Quảng Ninh. Đến nay sau 1 năm triển khai đã có những kết quả bước đầu, thiết lập được 05 tin báo, chuyển phê duyệt thành 05 tin nghiệp vụ. triển khai Đề án rà soát, sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức thuộc Cục Hải quan tỉnh theo quy định tại Nghị định số 101/2020ND-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.

Hải quan Hoành Mô tham gia Hội đàm giữa UBND huyện Bình Liêu(VN) và Chính quyền nhân dân khu Phòng Thành (TQ) tìm giải pháp hỗ trợ tạo thuận lợi cho XNK, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Trong công tác giám sát quản lý về hải quan, tập trung giám sát quản lý chặt chẽ hàng hóa tại cảng biển, cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng vận chuyển độc lập, hàng TNTX, KNQ, hàng xuất khẩu, nhập khẩu lưu giữ tại kho bãi… Đồng thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với tỉnh, với ngành hoàn thiện về cơ chế chính sách, chỉ đạo cải tiến quy trình thủ tục, triển khai dịch vụ công trực tuyến, tang cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi tối ưu cho hoạt động XNK, kim ngạch XNK qua các cửa khẩu đã phần nào khôi phục sau ảnh hưởng nặng nề của dịch CoVid-19. Trong kỳ, có 1.142 doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK qua địa bàn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2019. Đã giải quyết thủ tục hải quan cho 58.512 tờ khai qua hệ thống VNACCS/VCIS, giảm 13,4% so với năm 2019. Kim ngạch hàng hóa XNK ước đạt 8,57 tỷ USD, giảm 9% so với năm 2019. Trong đó xuất khẩu đạt 2,77 tỷ giảm 7,85%, nhập khẩu đạt 5,81 tỷ USD giảm 10% so với năm 2019. Hoàn thành thủ tục hải quan cho 65.337 lượt phương tiện XNC (xuất cảnh 27.864 lượt, nhập cảnh 37.473 lượt),tang 46% so với cùng kỳ năm 2019 và 1.020.334 lượt hành khách XNC, chủ yếu là khách du lịch, thuyền viên, phi hành đoàn (xuất cảnh 552.942 lượt, nhập cảnh 497.392 lượt),giảm 87% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong công tác điều hành thu ngân sách, năm 2020, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã đạt kết quả cao. Do trong năm, 2020 hoạt động XNK hàng hóa chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN Cục Hải quan Quảng Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo điều hành thu ngân sách của cục, đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ chỉ đạo điều hành công tác thu NSNN năm 2020: xây dựng và chủ động thay đổi kịch bản thu NSNN năm 2020 bám sát diễn biến thực tế, phân giao chỉ tiêu thu cho 6 chi cục hải quan; Triển khai các giải pháp chống thất thu thuế qua trị giá hải quan, C/O, phân loại, áp mã; Nghiên cứu triển khai tích cực các giải pháp nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2020, quyết tâm thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tính đến hết ngày 29/12/2020 toàn Cục đã thu đạt 12.119 tỷ đồng, về đích trước hạn và vượt cả 3 chỉ tiêu do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh giao: đạt 127% dự toán Bộ Tài chính giao (9.500 tỷ đồng); đạt 115% chỉ tiêu do TCHQ, UBND tỉnh giao (10.500 tỷ đồng). Dự tính đến ngày 31/12/2020, thu ngân sách nhà nước sẽ đạt 12.200 tỷ đồng.

Tích cực hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp

Năm 2020, Cục Hải quan tỉnh đã tích cực cùng với toàn ngành triển khai sâu rộng các hoạt động cải cách, chủ động đổi mới toàn diện các mặt công tác và cả các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp, coi những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp chính là những khó khăn, vướng mắc của ngành hải quan. Doanh nghiệp khôi phục và phát triển là mục tiêu của Cục Hải quan Quảng Ninh.

Trong thời diểm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, để chia sẻ, tháo gỡ cùng doanh nghiệp, Cục Hải quan Quảnh Ninh đã thành lập ngay Tổ công tác hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu của Cục, kịp thời rà soát những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thông quan nhanh nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch bệnh. Tại 6/6 Chi cục Hải quan đều thành lập các tổ hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp. Chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch hỗ trợ, đồng hành thu hút doanh nghiệp XNK; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động XNK ứng phó với dịch Covid-19; hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch Covid-19. Điển hình như Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai đã rất tích cực tăng cường các hoạt động hỗ trợ, đồng hành, xây dựng, phát triển quan hệ đối tác, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Trong năm, Chi cục đã tổ chức các đoàn công tác đi tiếp xúc, làm việc trực tiếp tại trụ sở của trên 120 DN trong và ngoài tỉnh; tham mưu với Cục Hải quan tỉnh tổ chức 02 Hội nghị gặp mặt, tham vấn doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan hải quan; ký thỏa thuận hợp tác với 10 doanh nghiệp có kim ngạch, số thu lớn và 02 doanh nghiệp kinh doanh cảng; thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, năm bắt khó khăn và kịp thời giải đáp, tháo gỡ cho doanh nghiệp; tham mưu với tỉnh nhiều giải pháp thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn, tạo nguồn hàng cho cảng; đăng tải thông tin, thực hiện và chia sẻ nhiều tài liệu hữu ích qua trang Fanpage, thu hút trên 7.000 người like và theo dõi thường xuyên, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh cao. Trong đó, tiêu biểu là sản phẩm Biểu thuế điện tử song ngữ tích hợp đầy đủ các sắc thuế và chính sách quản lý hàng hóa theo mã HS và các tài liệu số hóa Bản dịch chú giải HS toàn tập, Chú giải bổ sung SEN và Tuyển tập ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan thế giới. Chỉ tính riêng sản phẩm Biểu thuế điện tử, mỗi người sử dụng sẽ tiết kiệm được ~3 triệu đồng thay vì phải mua biểu thuế in, qua đó, với hàng trăm nghìn người sử dụng sẽ tiết kiệm được nguồn lực rất lớn cho xã hội. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô cũng đã đẩy mạnh, đa dạng và linh hoạt các hoạt động đồng hành, hỗ trợ DN, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Chi cục đã khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả đồng hành, hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho DN như gửi tin nhắn SMS brandname (phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt- PV),email, điện thoại, đăng tải thông tin và tư vấn trên fanpage CDCI Hải quan Hoành Mô, phối hợp đăng tải thông tin trên các báo/đài... để hỗ trợ, tư vấn pháp lý, giải đáp vướng mắc cho DN. Mặt khác, chi cục còn tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của DN bằng việc gửi phiếu khảo sát và tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của DN đối với chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức; gửi Phiếu khảo sát qua email, bưu điện tới các DN đã, đang làm thủ tục hải quan qua địa bàn và doanh nghiệp tiềm năng.

 Ngoài ra Cục Hải quan Quảng Ninh còn tích cực tham mưu với các Bộ, Ngành, UBND tỉnh nhiều giải pháp để đảm bảo cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được duy trì kết hợp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh.

Thời gian tới, để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu thuận lợi, tạo điều kiện cho thương nhân, doanh nghiệp và người dân song vẫn đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch Covid-19, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, luôn bám sát diễn biến dịch bệnh để chủ động tham mưu cho Ngành, cho tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới nhằm giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp nhanh chóng nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phòng chống dịch bệnh.

Chi cục Hải quan Hoành Mô tổ chức tập huấn kỹ năng kiểm tra, giám sát hải quan cho CBCC trong đơn vị

Kết quả công tác năm 2020 của Cục Hải quan Quảng Ninh thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, đồng thời phản ánh đầy đủ sự nỗ lực, cố gắng, bứt phá trong cải cách và điều hành của Cục Hải quan Quảng Ninh trong suốt năm qua. Từ đó tạo điểm nhấn nổi bật về chất lượng, hiệu quả trong công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, sự đổi mới bứt phá trong cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa của Hải quan Quảng Ninh. Kết quả đã khẳng định cho sự đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ cao của tập thể lãnh đạo Cục, sự chủ động, quyết tâm, nỗ lực, thể hiện trí tuệ, sang tạo, thực hiện nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao nhất của tập thể cán bộ công chức Cục Hải quan Quảng Ninh, mong muốn đóng góp sức mình vào thành tựu chung của toàn ngành, vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Mai Phương

Đăng ngày: 26/01/2021 , 07:00 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác