Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái

Đăng ngày: 14/02/2021 , 08:50 GMT+7
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Liên Hà Thái (GREEN iP-1) phân khu bắc, hạng mục: khu công nghiệp, tỉnh Thái Bình

Mô hình Khu công nghiệp Liên Hà Thái. Ảnh: baochinhphu.vn

Mục tiêu Dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Nhà đầu tư Dự án là Công ty cổ phần Green I-Park. Địa điểm thực hiện Dự án tại xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với quy mô sử dụng đất 588,84 ha. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 3.885 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 600 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình yêu cầu Nhà đầu tư điều chỉnh rút ngắn tiến độ thực hiện Dự án; cụ thể tiến độ triển khai Dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư, trong đó lưu ý đảm bảo tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư, tiến độ huy động các nguồn vốn khác phải phù hợp với tiến độ giao đất, cho thuê đất, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện phân kỳ Dự án đầu tư. Thời hạn thực hiện Dự án là 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư (8/2/2021).

PV.

Đăng ngày: 14/02/2021 , 08:50 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác