Huyện An Dương (TP Hải Phòng) và huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày: 15/07/2022 , 09:10 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định công nhận 2 huyện của thành phố Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Diện mạo nông thôn mới đã khởi sắc rõ nét ở huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng)

Cụ thể, tại Quyết định 811/QĐ-TTg ngày 12/7/2022, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tại Quyết định 812/QĐ-TTg ngày 12/7/2022, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND thành phố Hải Phòng, UBND tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện An Dương, huyện Lâm Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

PV.

Đăng ngày: 15/07/2022 , 09:10 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác