Huyện Thanh Hà (Hải Dương) đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày: 22/11/2021 , 19:31 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1961/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 công nhận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Thanh Hà "thay da đổi thịt" nhờ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Báo Điện tử Hải Dương

 

UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Thanh Hà tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đây là huyện cuối cùng của tỉnh Hải Dương được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hải Dương sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan của tỉnh chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định Trung ương kiểm tra, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021.

PV.

Đăng ngày: 22/11/2021 , 19:31 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác