Đánh giá toàn diện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đăng ngày: 23/10/2022 , 12:23 GMT+7

Văn phòng Chính phủ có văn bản 7080/VPCP-KGVX ngày 20/10/2022 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Hầu hết hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội đã được hỗ trợ

Văn bản nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tổng hợp nội dung báo cáo, kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình rà soát, đánh giá toàn diện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tiễn, quan điểm, mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của từng thời kỳ.

PV.

 

 

Đăng ngày: 23/10/2022 , 12:23 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác