Hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho tỉnh Hải Dương

Đăng ngày: 01/01/2022 , 23:13 GMT+7

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 2257/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 về kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho tỉnh Hải Dương.

Hỗ trợ 32.576 triệu đồng cho tỉnh Hải Dương để phòng, chống COVID-19

Theo đó, mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách Trung ương cho tỉnh Hải Dương để thực hiện chi chế độ đặc thù phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 27/1/2021 đến ngày 2/3/2021 là 32.576 triệu đồng từ nguồn tạm cấp tại Quyết định số 481/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương hoàn trả phần kinh phí ngân sách Trung ương tạm cấp cho tỉnh để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021 theo Quyết định số 481/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ còn dư là 237.424 triệu đồng.

Bộ Tài chính xử lý thu hồi kinh phí theo quy định.

PV.

Đăng ngày: 01/01/2022 , 23:13 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác