Cập nhật tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Vắc –xin phòng Covid-19

Đăng ngày: 09/12/2021 , 09:32 GMT+7

Bộ Tài chính vừa thông tin cập nhật về tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Vắc –xin phòng Covid-19.


Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Về nguồn thu của Quỹ

Về việc tiếp nhận nguồn thu của Quỹ: Tính đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã mở tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch KBNN và 07 Ngân hàng TMCP gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Quân đội. Các cá nhân tổ chức có thể nộp vào tài khoản nêu trên hoặc nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin truyền thông.

Trong tháng 11/2021, Ban Quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 đã tổ chức 01 buổi Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ của các tổ chức cá nhân (Bao gồm: 07 Nhà tài trợ với số tiền ủng hộ là 1.833.000.000 đồng và 180.000 USD).

Tính đến 17h ngày 26/11/2021: Tổng số huy động 8.797,5 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 55 tỷ đồng). Số dư Quỹ cuối ngày 1.200,4 tỷ đồng. Tổng số tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ là 567.847.

Về việc công khai nguồn thu của Quỹ: Ban Quản lý Quỹ đã cập nhật số dư Quỹ để kịp thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin KBNN; đồng thời, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức ủng hộ lớn trên Cổng thông tin KBNN. Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận về khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ, Ban Quản lý Quỹ đã xác nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 41/2021/TT-BTC. Biên bản xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Về nhiệm vụ chi của Quỹ

Tính đến 17h ngày 26/11/2021, Quỹ đã chi 7.597,1 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ đã thực hiện xuất mua vắc-xin là 7.588,3 tỷ đồng và chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin là 8,8 tỷ đồng. Ban Quản lý Quỹ thực hiện xuất quỹ để chi theo nội dung chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế theo quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ và Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ. Tính đến ngày 26/11/2021, số dư tiền gửi có kỳ hạn của Quỹ tại các NHTM là 0 đồng.

Về Báo cáo tài chính của Quỹ: Định kỳ, Quỹ thực hiện lập Báo cáo tài chính,  Báo cáo quyết toán Quỹ, Báo cáo thực hiện thu chi Quỹ theo các mẫu biểu tại Phụ lục Thông tư 41/2021/TT-BTC. Nội dung công khai báo cáo tài chính Quỹ bao gồm: Số tiền, hiện vật huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại. Hiện nay, Quỹ đã lập và gửi các báo cáo của tháng 6,7,8,9 theo đúng quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

PV.

Đăng ngày: 09/12/2021 , 09:32 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác