Bắc Giang: Đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn

Đăng ngày: 15/03/2022 , 16:04 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 và của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1155/BCT-TTTN ngày 08/3/2022, ngày 14/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản số 991/ UBND – KTTH yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai ngay một số nội dung để đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người nhân trên địa banf tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu,...; giám sát việc thực hiện cung ứng xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối trong tỉnh để đảm bảo không thiếu hụt nguồn cung, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu duy trì hoạt động bán theo quy định, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông để tạo sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân về các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành đối với công tác điều hành xăng dầu; tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp và người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả.

UBND huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa phương; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; yêu cầu các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian phục vụ khách hàng đã đăng ký và niêm yết công khai tại cửa hàng; việc chấp hành quy định của pháp luật về niêm yết giá và bán đúng giá theo quy định; trường hợp phát hiện có sai phạm, phải xử lý kịp thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; chủ động các phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong tỉnh; chia sẻ nguồn cung, điều chỉnh chiết khấu một cách hợp lý để bảo đảm không gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh hệ thống đại lý nếu phát hiện việc đầu cơ, găm hàng, không duy trì giờ bán hàng theo quy định.

Đối với doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp theo quy định; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; nghiêm cấm hành vi đầu cơ, găm hàng để trục lợi; thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

                                                                                      Tuấn Thành

Đăng ngày: 15/03/2022 , 16:04 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác