Sở Công Thương Hà Nội: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp

Đăng ngày: 15/10/2021 , 17:52 GMT+7

Chín tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục được xác định là một những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa

Sở Công Thương đã tập trung chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở; thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ đầu tư; đồng thời cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh của Sở Công Thương Hà Nội (PCI); cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số CCHC (PARINDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Thành phố Hà Nội (SIPAS).

Việc đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC của Sở Công thương Hà Nội nhằm cắt giảm các điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết TTHC. Tích cực triển khai ứng dụng, phát triển CNTT, tăng cường đề xuất tích hợp các TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, liên thông điện tử giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố trong thực hiện DVCTT mức độ 4.

Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, bà Trần Thị Phương Lan cho biết, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, ngành Công Thương Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy thương mại, tăng cường cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để doanh nghiệp, người dân tiếp cận giấy phép nhanh nhất. Đến nay đã có 100% TTHC được đăng tải công khai, hướng dẫn giải quyết trên Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố và đăng tải trong chuyên mục "Hướng dẫn và tra cứu TTHC" trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương Hà Nội.

Theo đó, 100% TTHC thuộc lĩnh vực của Sở Công Thương Hà Nội đều thực hiện dịch vụ công mức độ 4; tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến tính đến thời điểm hiện tại đạt 78,2%.

Chị Hoàng Thị Thanh Phương - Công ty Trống Đồng Hà Nội chia sẻ, đơn vị chỉ cần vào trang mạng của ngành công thương Hà Nội đăng ký trước các thủ tục cần thiết qua online rất nhanh và giảm thời gian, chi phí đi lại cho đơn đơn vị, nhất là khi dịch diễn biến phức tạp như hiện nay.

Theo kế hoạch, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Duy trì và khai thác Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội http://dichvucong.hanoi.gov.vn với tổng số dịch vụ công mức độ 4 của Sở Công Thương Hà Nội đang triển khai là 131/131 thủ tục (đạt 100% dịch vụ công mức độ 4).

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở: Trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố đến nay, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Sở, Bộ phận Một cửa Sở Công Thương Hà Nội đã nỗ lực để vận hành tốt việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; kết quả giải quyết TTHC được Bộ phận Một cửa chuyển trả công dân đảm bảo đúng thời gian quy định.

Thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch COVID-19

Cũng theo Sở Công Thương Hà Nội, cơ quan này đã nghiêm túc thực hiện việc tổ chức chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thành phố, đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính và các nhiệm vụ chuyên môn (đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19) được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn. Đã hoàn thành chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 sang áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 (từ năm 2020).

Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Công thương Hà Nội đã phê duyệt và triển khai 149 Quy trình ISO, gồm các thủ tục theo mô hình Hệ thống Quản lý chất lượng, Quy trình giải quyết TTHC, Quy trình nội bộ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội. Theo đó, phương án rút ngắn thời gian thực hiện đối với 26 TTHC/127 TTHC được tiến hành rà soát, đánh giá theo yêu cầu của UBND Thành phố. Các thủ tục hành chính được đề xuất đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực: Kinh doanh khí (12 TTHC); Lưu thông hàng hóa trong nước (06 TTHC); Vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (02 TTHC); Công nghiệp hỗ trợ (01 TTHC); Thương mại quốc tế (03 TTHC); An toàn thực phẩm (02 TTHC)…

* Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm: Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại Kế hoạch số 97/KH-SCT, ngày 08/01/2021 về việc cải cách hành chính của Sở Công Thương Hà Nội đã ban hành từ đầu năm; Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa các văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC và giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức; Tiến hành tổ chức các Hội nghị nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đề xuất các cơ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; Triển khai các hoạt động XTTM hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thúc đẩy phát triển SX-KD; Đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa TTHC hỗ trợ doanh nghiệp trong ĐKKD, cấp các loại giấy kinh doanh có điều kiện; Tổ chức nhiều sự kiện mới để thu hút doanh nghiệp tham gia thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh; Thực hiện các nhiệm vụ về CNTT trong việc thực hiện triển khai dịch vụ công, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh… theo Kế hoạch và chỉ đạo của UBND Thành phố; Triển khai có hiệu quả các dịch vụ công của Sở, đẩy mạnh số lượng DVC tích hợp lên cổng DVC Quốc gia; Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ…

PV.

Đăng ngày: 15/10/2021 , 17:52 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác