Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Năng lượng ASEAN và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản

Đăng ngày: 23/06/2021 , 10:46 GMT+7

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Ông Hiroshi Kajiyama, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã chủ trì Hội nghị đặc biệt giữa các Bộ trưởng Năng lượng ASEAN và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản (Hội nghị đặc biệt AMEM-METI).

Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Năng lượng ASEAN và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các Bộ trưởng/Trưởng đoàn năng lượng của 10 nước thành viên ASEAN, Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản, Tổng thư ký ASEAN, Ban Thư ký ASEAN (ASEC),Trung tâm năng lượng ASEAN (ACE),Hội đồng Dầu khí ASEAN (ASCOPE),Đại diện các Lãnh đạo các Công ty điện lực ASEAN (HAPUA) và đại diện các Mạng lưới chuyên ngành năng lượng khác.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Đặng Hoàng An dẫn đầu với sự tham gia của đại diện các đơn vị của Bộ Công Thương bao gồm: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Vụ Dầu khí và Than, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, các Tập đoàn: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN),Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN),Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, với các mục tiêu hướng tới phục hồi nền kinh tế ổn định cũng như giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, các quốc gia thành viên ASEAN đã xây dựng kế hoạch và từng bước thực hiện các biện pháp để phục hồi kinh tế-xã hội trong dài hạn thông qua Khung hợp tác phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF). Một trong những chiến lược quan trọng của Khung hợp tác này là tập trung “hướng tới một tương lai bền vững và dễ phục hồi hơn”. Đây cũng là một trong những ưu tiên chính để tăng cường chuyển dịch năng lượng tiến tới phát triển bền vững trong tương lai.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò của Nhật Bản trong việc hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển ngành năng lượng ASEAN và hoan nghênh Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đưa ra sáng kiến mới nhằm hỗ trợ quá trình hiện thực hóa chuyển dịch năng lượng của khu vực ASEAN thông qua việc giúp đỡ các nước thành viên ASEAN xây dựng lộ trình chuyển dịch năng lượng phù hợp với tình hình thực thế và trình độ phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia.

Bộ trưởng METI đã có bài trình bày về sáng kiến mới và giới thiệu dự thảo tài liệu khái niệm các biện pháp tài chính đi kèm nhằm hỗ trợ lộ trình chuyển dịch tại ASEAN được triển khai thành công trong tương lai.

Các Bộ trưởng/ Trưởng đoàn ASEAN đã chia sẻ thông tin về tình hình phát triển năng lượng và các định hướng, chính sách chuyển dịch năng lượng của từng quốc gia thành viên ASEAN.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng năng lượng ASEAN và Bộ trưởng METI đã thông qua Tuyên bố chung với các nội dung nêu bật vai trò thiết yếu của ngành năng lượng trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch và tầm quan trọng đối với việc chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch hơn, theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh nhằm mục đích đạt được tăng trưởng kinh tế và môi trường bền vững. Đây là tài liệu cơ sở để Nhật Bản và các nước thành viên ASEAN phối hợp lập kế hoạch cụ thể xây dựng Lộ trình chuyển dịch năng lượng phù hợp với từng quốc gia thành viên và đóng góp hiệu quả nhất vào mục tiêu phát triển năng lượng chung của ASEAN.

           PV.

Đăng ngày: 23/06/2021 , 10:46 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác