Hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn đến 2030

Đăng ngày: 29/04/2023 , 22:07 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 159/TB-VPCP ngày 28/4/2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án, nhiệm vụ, hoạt động cần ưu tiên tập trung thực hiện để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 29 của Trung ương - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trân trọng lắng nghe ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan và tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29).

Trên cơ sở kết luận và chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về Nghị quyết số 29, Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo văn bản phù hợp (Chiến lược hoặc Chương trình hoặc Kế hoạch) để triển khai thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án, nhiệm vụ, hoạt động cần ưu tiên tập trung thực hiện để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 29 của Trung ương.

PV.

 

Đăng ngày: 29/04/2023 , 22:07 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác