Lập Hội đồng thẩm định Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình

Đăng ngày: 17/02/2022 , 10:29 GMT+7

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 16/2/2022 thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng BOT.

Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh Thái Bình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định liên ngành.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư./.

PV.

Đăng ngày: 17/02/2022 , 10:29 GMT+7

Tin liên quan