Chủ động điều hành ngân sách Nhà nước, bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đăng ngày: 10/08/2021 , 19:19 GMT+7

Văn phòng Chính phủ đã có công văn 5463/VPCP-KTTH ngày 9/8/2021 gửi Bộ Tài chính nêu rõ, để chủ động nguồn lực đáp ứng kịp thời các nhu cầu theo quy định, đặc biệt là cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của ngân sách trung ương trong những tháng cuối năm.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính căn cứ tình hình thu ngân sách nhà nước, diễn biến thực tiễn của dịch COVID-19 để chủ động xây dựng phương án điều hành ngân sách Nhà nước năm 2021, bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhu cầu theo quy định, đặc biệt là cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của ngân sách Trung ương trong mọi tình huống, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8/2021.

PV.

Đăng ngày: 10/08/2021 , 19:19 GMT+7

Tin liên quan