German Desk - Cung cấp giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp Đức và Việt Nam

Đăng ngày: 07/06/2021 , 09:10 GMT+7

Cùng với các đối tác HDBank và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam),Tổ chức hỗ trợ phát triển và đầu tư của CHLB Đức (DEG) triển khai gói giải pháp hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức và các đối tác của họ tại TP. Hồ Chí Minh - German Desk tại Việt Nam. 

German Desk - Cung cấp giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp Đức và Việt Nam

Theo  kết  quả  cuộc  khảo  sát  AHK  World  Business  Outlook 2021, tiếp cận Nguồn vốn là một trong những khó khăn mà doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức phải đối mặt tại Việt Nam. Để đồng hành cùng họ và đưa ra các giải pháp tháo gỡ rào cản, German Desk chú trọng vào nhu cầu của các công ty Đức và các đối tác địa phương của họ. Người quản lý mối quan hệ khách hàng của German Desk, sẽ là đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam, với sự hiểu biết sâu rộng về cả hai nền văn hóa và thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Việt.

Thông qua đầu mối liên hệ này, German Desk giúp các công ty tiếp cận với các gói hỗ trợ tài chính, kết hợp giữa các sản phẩm dịch vụ chuyên biệt mà HDBank đang ban hành và sự hỗ trợ cũng như mạng lưới của AHK Việt Nam và DEG.   

Các chương trình, sản phẩm hỗ trợ chuyên biệt như: (1) mở tài khoản ngân hàng, (2) hoạt động thanh toán quốc tế trong giao thương, (3) chương trình tín dụng hay hỗ trợ đầu tư dành cho các doanh nghiệp muốn mua các thiết bị của Đức.

Ngoài ra, German Desk hỗ trợ doanh nghiệp Đức trong quá trình chuẩn bị đầu tư trực tiếp vào Việt Nam thông qua mạng lưới của HDBank, AHK Việt Nam và DEG.

PV.

Đăng ngày: 07/06/2021 , 09:10 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác