Công ty 45 - Hiệu quả từ đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số

Đăng ngày: 19/05/2022 , 09:40 GMT+7

Trải qua thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã cho thấy sự đổi mới, linh hoạt, thích ứng với tình hình thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Công ty 45 là một điển hình như vậy.

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Đông Bắc, Công ty 45 được giao nhiệm vụ triển khai dự án nâng công suất mỏ than Đồng Rì, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang từ 150.000 tấn lên 800.000 từ năm 2006. Những năm qua, Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, khai thác, chế biến kinh doanh than tại mỏ Đồng Rì, bảo đảm nguồn than phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động từ khi Nhà máy đi vào hoạt động năm 2011 đến nay và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Qua đó Công ty đảm bảo việc làm cho khoảng 1.700 – 2.000 lao động với thu nhập bình quân 16 – 17 triệu đồng/người/tháng, riêng lao động trên địa bàn tỉnh khoảng 1.400 người; nộp NSNN và địa phương từ 170 – 200 tỷ đồng mỗi năm. Bằng việc tạo công ăn việc làm, thu nhập cho hàng ngàn lao động địa phương, đơn vị đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Động nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung.

Trụ sở Công Ty

Bên cạnh đó, Công ty tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội của địa phương, đặc biệt đóng góp chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó,... gần đây nhất là hỗ trợ các địa phương trên toàn tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Năm 2021, Công ty sản xuất 1,015 triệu tấn than nguyên khai; doanh thu đạt 1.144,3 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 12,5 tỷ đồng; nộp ngân sách 179,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 16,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2022, Công ty đặt mục tiêu duy trì sản lượng than nguyên khai sản xuất tương đương năm 2021; tổng doanh thu đạt 1.055,9 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong hai năm gần đây bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty 45 đã chủ động, tích cực có kế hoạch ổn định SXKD, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch, coi việc hỗ trợ địa phương phòng chống dịch là giữ môi trường an toàn cho đơn vị từ xa. Lãnh đạo Công ty chỉ đạo điều hành sản xuất linh hoạt, hợp lý trong từng thời điểm để đảm bảo sản lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của CB, CNVC, người lao động trong phòng chống dịch, duy trì môi trường lao động an toàn. Năm 2020 và 2021, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để các ca bệnh F0 xâm nhập vào đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, SXKD, được Tổng công ty Đông Bắc và UBND tỉnh Bắc Giang tặng Cờ thi đua.

Tích cực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị, sản xuất

Xác định tầm quan trọng của công tác đổi mới doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động, Công ty 45 chú trọng đổi mới trong quản lý, điều hành và tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong SXKD.

Lãnh đạo Tổng công ty và Công ty kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất tại mỏ than Đồng Rì

Sau 2 lần sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức năm 2019 và 2021 với mục tiêu giảm đầu mối, giảm nhân sự quản lý, phục vụ, phụ trợ, Công ty từ 22 đầu mối CT-PX, phòng, ban đến nay còn bộ máy tinh gọn 15 đầu mối, giảm 31,8 % đầu mối trực thuộc.

Từ năm 2017 đến nay, Công ty tích cực đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại vào khai thác, vận tải và đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động như: đưa giá XDY, ZRY, ZH vào khai thác (bỏ khai thác phân tầng, bỏ lò chống gỗ),đưa vận tải bằng băng tải thay thế chính cho vận tải bằng goong; đưa tời chở người vào giảm thời gian, sức lực đi bộ cho người lao động trong lò...

Đặc biệt, thời gian qua Công ty 45 tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó nêu rõ: Ứng dụng CNTT, công nghệ số xây dựng Chính phủ điện tử trong Tổng công ty nói chung và Công ty nói riêng là nhiệm vụ then chốt, là xu thế chung, yêu cầu tất yếu cho quản lý, điều hành, kết nối toàn diện, nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của Công ty.

Theo đó, để đảm bảo hạ tầng cho việc ứng dụng công nghệ và thực hiện chuyển đổi số trong điều kiện đơn vị ở địa hình rừng núi, thuộc vùng sâu, vùng xa, Công ty phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng đảm bảo toàn bộ khu vực đơn vị được phủ sóng các mạng viễn thông, đảm bảo liên lạc thông suốt; Lắp đặt hệ thống thu, phát internet, wifi cho toàn bộ khu nhà làm việc, sinh hoạt của CB, CNVC, NLĐ đảm bảo tốc độ, tín hiệu và đường truyền. Công ty bố trí cán bộ chuyên trách công tác CNTT, xây dựng đội ngũ CB, NV có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong quản lý, điều hành, Công ty đã thực hiện ứng dụng các phần mềm trên các nền tảng khác nhau để phục vụ hiệu quả cho hoạt động của đơn vị như: lĩnh vực kế toán (phần mềm Misa); quản lý nhân sự (phần mềm quản lý đảng viên, quản lý QNCN; lĩnh vực đầu tư (phần mềm quản lý do Tổng công ty triển khai); quản lý đất đai; lĩnh vực vật tư (phần mềm quản lý vật tư do Viettel cung cấp); lĩnh vực chính sách (phần mềm quản lý BHXH)...

Đặc biệt, ngay từ năm 2013, đơn vị đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Neco) trên nền tảng web để xử lý toàn bộ văn bản đến và văn bản phát hành đi trong đơn vị. Năm 2018, Công ty đã thực hiện nâng cấp sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử V-office do Viettel triển khai, cung cấp, trong đó kế thừa toàn bộ dữ liệu của phần mềm Neco từ năm 2013.

Trong hoạt động SXKD, Công ty sử dụng hệ thống camera ngoài trời và trong lò để giám sát từ xa việc điều hành, quản lý, sản xuất và giao nhận than trong đơn vị. Đồng thời sử dụng hệ thống quan trắc khí mỏ để giám sát hàm lượng khí trong lò, cảnh báo nguy cơ mất an toàn cho người lao động, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. Việc ứng dụng các công nghệ, thiết bị và hệ thống liên lạc triển khai các hội nghị trực tuyến từ Tổng công ty đến đơn vị đảm bảo đúng yêu cầu, đạt chất lượng theo quy định.

Hoạt động sang tuyển chế biến tiêu thụ than tại công ty

Công ty cũng sử dụng các hệ thống phần mềm chuyên dụng để phân tích, quản lý, giám sát, truyền dữ liệu các thông số trong nước thải về Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang và Tổng công ty Đông Bắc, đảm bảo các quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

Thông qua việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy tổ chức của đơn vị, đưa công nghệ vào khai thác, ứng dụng chuyển đổi số thời gian qua tại Công ty 45 đã mang đến những chuyển biến tích cực nâng cao hiệu quả quản lý điều hành. Nhờ đó số lượng lao động toàn Công ty giảm khoảng 300 người, điều kiện làm việc cho người lao động không ngừng được cải thiện; tăng hệ số an toàn; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 7%/năm; tiền lương tăng khoảng 5%/năm. Mặt khác, việc Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số cũng góp phần bảo vệ môi trường địa phương.

Thời gian tới, Công ty 45 tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Tổng công ty và tỉnh Bắc Giang để không ngừng nâng cao năng lực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số tạo sự hội nhập sâu rộng trên mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD và xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

                                                                                                   Thảo Ngân

Đăng ngày: 19/05/2022 , 09:40 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác