Thu NSNN 10 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán

Đăng ngày: 05/11/2021 , 09:11 GMT+7

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước, thu NSNN thực hiện 10 tháng ước đạt 90,9% dự toán, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu nội địa ước đạt 87,9% dự toán, tăng 1,9%; thu từ dầu thô ước đạt 143,6% dự toán, tăng 12,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 106,6% dự toán, tăng 27,7%.

Ảnh minh họa: GH

Cũng theo báo cáo, có 53 địa phương thu nội địa 10 tháng đạt trên 83% dự toán (trong đó 49 địa phương thu đạt trên 88% dự toán); 41 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%; 10 địa phương có tiến độ thu dự toán đạt thấp.

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, thu NSNN 10 tháng đầu năm vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ, nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020, một số ngành, lĩnh vực được hưởng lợi từ chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, duy trì được mức tăng trưởng khả quan tạo thêm nguồn thu cho NSNN như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... Bên cạnh đó, giá dầu tăng 20,6 USD/thùng so với giá dự toán, góp phần tăng thu NSNN từ dầu thô; kim ngạch xuất nhập khẩu những tháng đầu năm tăng (trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế lũy kế 10 tháng ước tăng 31,55% so cùng kỳ), tăng thu NSNN từ xuất nhập khẩu.

Về chi NSNN, thực hiện 10 tháng ước đạt 68,1% dự toán, trong đó: chi thường xuyên đạt 77% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 77,6% dự toán. Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển vẫn chậm được cải thiện, mới đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 27,25%), trong đó vốn trong nước đạt 60,89%, vốn ngoài nước chỉ đạt 15,29% kế hoạch; vẫn còn 02 cơ quan (Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021.

Cả NSTW và NSĐP đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ước tính 10 tháng, NSNN đã chi 50,77 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch (31,55 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (19,22 nghìn tỷ đồng). Trong đó, trung ương đã chi 24,88 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin và chi cho công tác phòng, chống dịch; mua bù gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và hỗ trợ các địa phương; các địa phương đã chi từ NSĐP là 25,89 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chi từ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 là 7,94 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin.

Bên cạnh đó, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống dịch và 153,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết, giáp hạt đầu năm và một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Về cân đối NSNN, tổng thể cân đối NSNN 10 tháng có thặng dư, trong đó NSTW bội chi, NSĐP thặng dư lớn. Chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn bù đắp bội chi NSTW và thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn của NSNN. Tính đến ngày 28/10/2021, đã thực hiện phát hành được 253,86 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,34 năm, lãi suất bình quân 2,27%/năm.

(Theo Cổng TTĐT Bộ Tài chính)

Đăng ngày: 05/11/2021 , 09:11 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác