Tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký mới vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,1 tỷ USD

Đăng ngày: 03/02/2021 , 15:54 GMT+7

(DNTM) Tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 2 tỷ USD, giảm 62,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: TCTK

Trong số đó có 47 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 1,3 tỷ USD, giảm 81,8% về số dự án và giảm 70,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; 46 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 0,5 tỷ USD, tăng 41,4%; 194 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 0,2 tỷ USD, giảm 58,7%.

Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần có 52 lượt làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp 0,13 tỷ USD và 142 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 0,09 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tháng Một ước tính đạt 1,5 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 1,1 tỷ USD, chiếm 71,7% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 235 triệu USD, chiếm 15,6%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 93,4 triệu USD, chiếm 6,2%.

Trong tháng 01, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 1,1 tỷ USD, chiếm 79,9% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 149,1 triệu USD, chiếm 11,3%; ngành vận tải, kho bãi đạt 107,5 triệu USD, chiếm 8,1%; các ngành còn lại đạt 10 triệu USD, chiếm 0,7%. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư nước ngoài vào ngành ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,5 tỷ USD, chiếm 81,2% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 149,1 triệu USD, chiếm 8,3%; ngành vận tải, kho bãi đạt 107,5 triệu USD, chiếm 6%; các ngành còn lại đạt 81,1 triệu USD, chiếm 4,5%. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 81,8 triệu USD, chiếm 37% tổng giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ đạt 43,9 triệu USD, chiếm 19,9%; các ngành còn lại đạt 95,1 triệu USD, chiếm 43,1%.

Trong số 12 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng Một, Xin-ga-po là nhà đầu tư lớn nhất với 544,7 triệu USD, chiếm 41,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 270,6 triệu USD, chiếm 20,4%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 210,9 triệu USD, chiếm 15,9%; Hoa Kỳ 110,8 triệu USD, chiếm 8,4%; Hà Lan 80,6 triệu USD, chiếm 6,1%; Hàn Quốc 49,9 triệu USD, chiếm 3,8%; Ô-xtrây-li-a 32,6 triệu USD, chiếm 2,5%.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng đầu năm nay có 1 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam sang Trung Quốc vào ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 3,2 triệu USD, không có lượt dự án điều chỉnh vốn, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2020.

PV.

Đăng ngày: 03/02/2021 , 15:54 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác