Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý III/2021 còn hơn 824 tỷ đồng

Đăng ngày: 23/11/2021 , 22:30 GMT+7

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, ngày 18/11/2021 Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý III/2021.

Ảnh minh họa: VH

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III năm 2021 (đến hết ngày 30/9/2021): 824,088 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III năm 2021 (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021): 502,284 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý III năm 2021 (từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021): 802,947 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý III năm 2021: 1,844 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý III năm 2021: 14 triệu đồng.

Trước đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2021 (đến hết ngày 30/6/2021): 1.122,920 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2021 (đến hết ngày 31/3/2021):  5.340,068 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2020: 9.234,614 tỷ đồng.

PV.

Đăng ngày: 23/11/2021 , 22:30 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác