Tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý II/2021

Đăng ngày: 13/08/2021 , 17:05 GMT+7

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý II/2021.

Ảnh minh họa: VH

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý II năm 2021 (đến hết ngày 30/6/2021): 1.122,920 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I năm 2021 (đến hết ngày 31/3/2021):  5.340,068 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II năm 2021 (từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/6/2021): 0 đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II năm 2021 (từ ngày 01/4/2021 đến hết ngày 30/6/2021): 4.220,314 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II năm 2021: 3,172 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II năm 2021: 5 triệu đồng.

PV.

Đăng ngày: 13/08/2021 , 17:05 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác