Hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Đăng ngày: 28/03/2022 , 22:57 GMT+7

Tại Công văn số 1899/VPCP-CN ngày 28/3/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Hoàn thiện Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ Giao thông vận tải phải thống nhất với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trước khi trình Thủ tướng Chính phủ Đề án trên./.

PV.

Đăng ngày: 28/03/2022 , 22:57 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác