Điều chỉnh phạm vi, quy mô khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Đăng ngày: 31/03/2021 , 08:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Quyết định số 13/2021/QĐ-TTg đã sửa đổi về phạm vi, quy mô của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Bản đồ vị trí Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Ảnh: haiphongdpi.gov.vn

Theo quy định mới, khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có tổng diện tích khoảng 22.540 ha bao gồm:

- Phần diện tích khu kinh tế hiện hữu là 22.540 ha.

- Đưa ra khỏi ranh giới khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải hiện hữu lấy từ đất ở đô thị theo quy hoạch trên địa bàn 02 xã Trung Hà và Ngũ Lão thuộc khu vực Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên. Tổng diện tích đề nghị đưa ra khỏi ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là 687 ha.

- Bổ sung vào ranh giới khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải hiện hữu một phần của 04 xã An Tiên, Trường Thọ, Trường Thành và Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Tổng diện tích đề nghị bổ sung vào ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải là 687 ha.

Phạm vi ranh giới khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được xác định: Các xã: Thủy Triều, An Lư, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng và một phần các xã Trung Hà, Ngũ Lão huyện Thủy Nguyên; một phần thuộc địa bàn các xã: Tân Dương, Thủy Sơn, Dương Quan, Thủy; toàn bộ đảo Vũ Yên; phường Tràng Cát, quận Hải An; bán đảo Đình Vũ, quận Hải An; Đảo Cát Hải gồm các xã: Văn Phong, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Đồng Bài, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải; một phần các xã: Lê Lợi, Hồng Phong, Bắc Sơn, An Hòa, huyện An Dương và một phần các xã: An Tiến, Trường Thọ, Trường Thành và Bát Trang, huyện An Lão.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 12/5/2021.

Trước đó, Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải có diện tích tự nhiên là 22.119,22 ha, bao gồm các xã: Trung Hà, Thủy Triều, An Lư, Ngũ Lão, Phục Lễ, Phả Lễ, Lập Lễ, Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên; một phần thuộc địa bàn các xã: Tân Dương, Thủy Sơn, Dương Quan, Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên; toàn bộ đảo Vũ Yên; phường Tràng Cát, quận Hải An; bán đảo Đình Vũ, quận Hải An; đảo Cát Hải gồm các xã: Văn Phong, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Đồng Bài, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải.

PV.

Đăng ngày: 31/03/2021 , 08:00 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác