Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển KT-XH

Đăng ngày: 14/04/2022 , 16:52 GMT+7

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022.

Nghị quyết số 50/NQ-CP: Khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và khó dự báo, nhất là ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine; khả năng phục hồi của kinh tế thế giới khó khăn hơn và dự báo tăng trưởng thấp hơn năm 2021, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Áp lực lạm phát, giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu và nhiều hàng hóa cơ bản khác tăng cao. Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp; trong khi đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, tác động ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa Chương trình phục hồi, phát triển KTXH

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

Căn cứ Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các đề án, tờ trình, báo cáo để trình cấp có thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ; hoàn thiện, ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình trước ngày 10/4/2022; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu đề ra.

Thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Lãnh đạo chủ chốt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; khẩn trương hoàn thành sớm nhất việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và chủ động các phương án tiêm mũi 4 (khi có đủ cơ sở),nhất là cho các đối tượng ưu tiên. Chuẩn bị sẵn sàng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; hoàn thành trong quý II năm 2022.

Khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2021/QH15 ngày 11/2/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm chất lượng, tiến độ; thường xuyên giao ban đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và chủ động có giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình quốc tế, khu vực, phân tích, đánh giá kịp thời những tác động ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta; trên cơ sở đó, chủ động, kịp thời xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó, chỉ đạo điều hành sản xuất, cân đối cung cầu hàng hóa trong nước và điều hành, bình ổn giá phù hợp.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường công tác nắm tình hình thế giới, khu vực nhất là tình hình chiến sự tại Ukraine, tình hình biển Đông, sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, biện pháp ứng phó phù hợp. Tích cực làm tốt công tác phòng ngừa, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trong đó có hoạt động xuất nhập cảnh gắn với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những vấn đề phát sinh, tác động xấu đến kinh tế - xã hội thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước; chủ động làm việc với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các nội dung chính của Nghị quyết tập trung vào các nội dung sau:

 • Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, phí
 • Kiểm soát chặt chẽ dòng tiền vào các lĩnh vực có tính đầu cơ
 • Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện trong năm 2022
 • Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất các mặt hàng nông sản có kim ngạch nhập khẩu lớn
 • Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án giao thông quan trọng quốc gia
 • Theo dõi chặt chẽ để kịp thời có phương án hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động
 • Đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị SEA Games 31
 • Hỗ trợ tâm lý cho học sinh khi học trực tiếp hoặc trực tuyến
 • Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước
 • Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm liên quan đến chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp
 • Tập trung triệt phá, gỡ bỏ, ngăn chặn thông tin xấu, độc
 • Kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đối với việc chậm phân bổ kế hoạch vốn

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết này; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Chi tiết Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022 xem tại đây.

PV.

Đăng ngày: 14/04/2022 , 16:52 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác