Xây dựng chế độ thưởng hợp đồng xây dựng

Đăng ngày: 16/07/2022 , 12:45 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ thưởng đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án.

Xây dựng Nghị định quy định chế độ thưởng đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dưng dự án.

Sau khi xem xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của một số Bộ liên quan, tại Công văn số 4434/VPCP-CN ngày 15/7/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và Bộ Xây dựng; lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ thưởng đối với các chủ thể có liên quan đến triển khai đầu tư xây dựng dự án (trong đó có dự án đường cao tốc) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 7/2022./.

PV.

Đăng ngày: 16/07/2022 , 12:45 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác