Giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến vận tải, lưu thông hàng hóa

Đăng ngày: 08/09/2021 , 12:34 GMT+7

Văn bản số 6212/VPCP-CN ngày 7/9/2021 của Văn phòng Chính phủ nêu: Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, có thể phát sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính nâng cao trách nhiệm, chủ động, linh hoạt giải quyết theo chức năng, thẩm quyền, hoặc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề có tính liên ngành liên quan đến hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa để phục vụ đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, bảo đảm thông suốt và an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Rút kinh nghiệm tránh lặp lại trường hợp tương tự như tại cảng Cát Lái thời gian qua.

PV.

Đăng ngày: 08/09/2021 , 12:34 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác