Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày: 14/06/2021 , 10:11 GMT+7

Theo báo cáo của 63 tỉnh thành, đến 9/6, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh bầu được 3.721 đại biểu, Hội đồng Nhân dân cấp huyện bầu được 22.549 đại biểu và Hội đồng Nhân dân cấp xã bầu được 239.752 đại biểu.

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến 9/6/2021),Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh bầu được 3.721 đại biểu, Hội đồng Nhân dân cấp huyện bầu được 22.549 đại biểu và Hội đồng Nhân dân cấp xã bầu được 239.752 đại biểu./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Đăng ngày: 14/06/2021 , 10:11 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác