Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp thuế của doanh nghiệp

Đăng ngày: 31/08/2021 , 09:30 GMT+7

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương vừa có Công văn số 1971/HQBD-TXNK ngày 27/8/2021 trả lời Công văn số 458/NKCN ngày 24/8/2021 của Chi cục Hải quan Quản lý hàng XNK Ngoài KCN về việc xin gia hạn nộp thuế của Công ty TNHH Minh Long 1, MST: 3700147620.

Hướng dẫn việc gia hạn nộp thuế. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Liên quan đến vấn đề này, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau:

1. Về các trường hợp được gia hạn nộp thuế

Căn cứ khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019:

“Điều 62. Gia hạn nộp thuế

Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này; Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.”

2.Về thời gian gia hạn nộp thuế

Căn cứ khoản 3 Điều 62 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019:

“Điều 62. Gia hạn nộp thuế

Thời gian gia hạn nộp thuế được quy định như sau:

Không quá 02 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; Không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.”

3. Về hồ sơ gia hạn nộp thuế

Căn cứ khoản 3 Điều 64 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019; Căn cứ Điều 11 Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khoản 3 Điều 64 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 về hồ sơ gia hạn nộp thuế:

“Điều 11. Hướng dẫn khoản 3 Điều 64 Luật Quản lý thuế quy định về hồ sơ gia hạn nộp thuế

Hồ sơ gia hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 64 Luật Quản lý thuế, bao gồm: Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế theo Mẫu số 02/TXNK Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021: 01  bản chính; Tài liệu gửi kèm công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế: Văn bản, biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại: Văn bản xác nhận của một trong các cơ quan, tổ chức sau: Cơ quan Công an xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Ban quản lý cửa khẩu, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ hàng hải nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng về việc thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại vật chất, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh: 01 bản chính”;

4. Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế

Căn cứ khoản 5 Điều 62 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 quy định:

“Điều 62. Gia hạn nộp thuế

Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế”.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Quản lý hàng XNK Ngoài KCN căn cứ các văn bản pháp luật hướng dẫn cho Công ty TNHH Minh Long 1 (MST: 3700147620) về hồ sơ, thủ tục gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn và thời gian gia hạn nộp thuế.

PV.

Đăng ngày: 31/08/2021 , 09:30 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác