Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài chính

Đăng ngày: 19/07/2021 , 15:45 GMT+7

Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, xây dựng Chính phủ điện tử.

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính

Về cải cách hành chính, trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính đã thực hiện 137 nhiệm vụ; rà soát, bãi bỏ 197 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 13 thủ tục và ban hành mới 114 thủ tục trong các lĩnh vực hải quan, chứng khoản, bảo hiểm, quản lý công sản; thực hiện công khai, cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định, đạt 895/895 thủ tục, đạt 100% kế hoạch; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung 320 chế độ báo cáo định kỳ; đồng thời, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến ngày 24/6/2021 công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (PAR index 2020) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020),Bộ Tài chính tiếp tục giữ vị trí thứ 2/17 Bộ, cơ quan ngang bộ với 94,8/100 điểm, là năm thứ 7 liên tiếp nằm trong top 3 Bộ đứng đầu về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính.

Về xây dựng Chính phủ điện tử, tính đến hết tháng 6/2021, tổng số thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 895, trong đó đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 521 thủ tục (đạt tỷ lệ 58,2%). Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đã thực hiện là 440 thủ tục (đạt tỷ lệ 49,2%).

Tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai hệ thống thuế điện tử đối với các dịch vụ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Trong 6 tháng đầu năm, đã xử lý 9,7 triệu hồ sơ của 830,6 nghìn doanh nghiệp tham gia hệ thống khai thuế điện tử (đạt 99,6%); nộp vào NSNN 372 nghìn tỷ đồng và 19,2 triệu USD tiền thuế của 823 nghìn doanh nghiệp đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử (đạt trên 98,7%) thông qua 55 ngân hàng thương mại...

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan thông qua hệ thống VNACSS/VCIS; triển khai cổng thanh toán điện tử tại tất cả các Cục hải quan; triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin khai hàng hóa điện tử (e-Manifest) tại các cảng biển,... Kết nối 13/14 bộ, ngành, với 226 thủ tục hành chính được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia và trên 47,7 nghìn doanh nghiệp tham gia. Trao đổi chứng nhận xuất xứ (C/O) điện tử mẫu D với các nước ASEAN qua Cơ chế một cửa ASEAN; cung cấp 203/237 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, trong đó có 197 thủ tục mức độ 4.

Trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, 100% đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc và 5,5 nghìn đơn vị không thuộc đối tượng bắt buộc đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ giao dịch chi NSNN qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt 98%.

PV.

Đăng ngày: 19/07/2021 , 15:45 GMT+7

Tin liên quan