Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn hút vốn FDI nhiều nhất

Đăng ngày: 04/10/2023 , 15:59 GMT+7

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/9/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 20,21 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI đăng ký tính đến ngày 20/9 các năm 2019-2023

Cập nhật của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, vốn đăng ký cấp mới có 2.254 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 10,23 tỷ USD, tăng 66,3% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng 43,6% về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,67 tỷ USD, chiếm 84,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 605,2 triệu USD, chiếm 5,9%; các ngành còn lại đạt 959,1 triệu USD, chiếm 9,4%.

Trong số 64 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2023, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 2,62 tỷ USD, chiếm 25,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Trung Quốc 2,09 tỷ USD, chiếm 20,5%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 1,5 tỷ USD, chiếm 14,6%; Đài Loan (Trung Quốc) 1,02 tỷ USD, chiếm 10%; Nhật Bản 662 triệu USD, chiếm 6,5%; Hàn Quốc 511,1 triệu USD, chiếm 5%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 934 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 5,15 tỷ USD, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12,77 tỷ USD, chiếm 83% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 862,5 triệu USD, chiếm 5,6%; các ngành còn lại đạt 1,76 tỷ USD, chiếm 11,4%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.539 lượt với tổng giá trị góp vốn 4,83 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 994 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 1,72 tỷ USD và 1.545 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 3,11 tỷ USD. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 1,53 tỷ USD, chiếm 31,8% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,24 tỷ USD, chiếm 25,7%; ngành còn lại 2,05 tỷ USD, chiếm 42,5%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2023 ước đạt 15,91 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 13,08 tỷ USD, chiếm 82,2% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 1 triệu USD, chiếm 6,3%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 762,7 triệu USD, chiếm 4,8%.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2023 có 84 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 244,8 triệu USD, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước; có 18 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 172 triệu USD, gấp 3,4 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 416,8 triệu USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 150,6 triệu USD, chiếm 36,1% tổng vốn đầu tư; thông tin và truyền thông đạt 114,3 triệu USD, chiếm 27,4%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 84,4 triệu USD; chiếm 20,2%.

Trong 9 tháng năm 2023 có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Canada là nước dẫn đầu với 150,2 triệu USD, chiếm 36% tổng vốn đầu tư; Singapore 115,1 triệu USD, chiếm 27,6%; Lào 114 triệu USD, chiếm 27,3%; Cuba đạt 11,8 triệu USD, chiếm 2,8%; Israel 6,1 triệu USD, chiếm 1,5%.

PV.

 

Đăng ngày: 04/10/2023 , 15:59 GMT+7

Tin liên quan