Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại nhiệm kỳ 2022-2025

Đăng ngày: 07/07/2022 , 16:15 GMT+7

Ngày 07/7/2022, Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Quang cảnh đại hội

Tham dự có đồng chí Vũ Minh Tú, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận Ba Đình; Đồng chí Đồng Xuân Thụ; Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Đây là kỳ đại hội đầu tiên của Chi bộ Tạp chí. Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại là cơ sở Đảng được thành lập tháng 2 năm 2021 trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

Các Đảng viên trong Chi bộ đều là những cán bộ lãnh đạo của Tạp chí doanh nghiệp và Thương mại, trong đó Bí thư Chi bộ là Tổng biên tập của Tạp chí. Là một Chi bộ được thành lập chưa lâu, hoạt động của Chi bộ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận Ba Đình, Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại đã từng bước đi vào nền nếp sinh hoạt ổn định.

Ngay sau khi thực hiện việc chuyển đổi cơ quan chủ quản, trực thuộc Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, Tạp chí đã nhanh chóng ổn định lại bộ máy, tổ chức hoạt động không để gián đoạn. Với việc thành lập ngay Chi bộ đảm bảo sự chỉ đạo, lãnh đạo thống nhất và sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể cán bộ nhân viên của Tạp chí. Về Quy mô phát triển, Tạp chí hiện có Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại (bản in) và Tạp chí điện tử Doanh nghiệp và Thương mại (địa chỉ https://doanhnghiepvathuongmai.vn) và chuyên trang điện tử https://thitruong.doanhnghiepvathuongmai.vn so với trước quy hoạch chỉ có Tạp chí in và trang tin điện tử.

Về công tác xuất bản: Tạp chí thực hiện theo đúng giấy phép hoạt động báo chí được cấp với Tạp chí in xuất bản định kỳ vào cuối mỗi tháng và Tạp chí điện tử được cập nhật tin bài hàng ngày. Năm 2021, Tạp chí xuất bản được 10 số (có 2 số gộp do tình hình dịch bệnh Covid 19) và sản xuất gần 2 nghìn tin bài trên Tạp chí điện tử. 6 tháng đầu năm, Tạp chí xuất bản 06 số Tạp chí in và hơn 1 nghìn tin bài trên Tạp chí điện tử.

Ngay từ ngày đầu mới thành lập, Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại đã nhanh chóng ổn định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên với mục tiêu xây dựng và phát triển Tạp chí vững mạnh. Hiên nay, Chi bộ Tạp chí tiếp tục bồi dưỡng 02 quần chúng cảm tình Đảng khi đủ tiêu chuẩn và điều kiện sẽ kết nạp, dự kiến trong Quí 3/2022. Tạp chí cũng cử 01 quần chúng ưu tú tham dự lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng do Đảng ủy khối quận Ba Đình tổ chức trong quý I/2022. Bên cạnh đó, Tạp chí vẫn cố gắng tạo mội điều kiện cho các Đảng viên và quần chúng học tập, nâng cao trình độ. Năm 2021, có 01 đảng viên đã tốt nghiệp và nhận bằng thạc sỹ.

Trong suốt thời gian qua, Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại đã nghiêm túc tham dự đầy đủ các kỳ học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chủ trương chính sách của Đảng do Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận tổ chức. Lãnh đạo Tạp chí đã tham dự kỳ học tập, nghiên cứu các Văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (tháng 7/2021). Chi bộ đã tham gia đầy đủ Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận, quy định Hội nghị lần thứ IV BCH TW Đảng Khóa XIII (tháng 5/2022). Trên cơ sở các nội dung được nghiên cứu và truyền đạt, Chi bộ đã phổ biến, quán triệt các văn bản, nội dung tới các đảng viên theo hướng dẫn của cấp trên.

Đồng chí Vũ Minh Tú, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận Ba Đình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Minh Tú, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận Ba Đình đánh giá cao, biểu dương những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Chi bộ Tạp chí cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tạp chí phải luôn giữ vững vị thế diễn đàn uy tín của ngành công nghiệp hỗ trợ, nội dung đa dạng, phản ánh đầy đủ các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành công nghiệp hỗ trợ, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng bài nghiên cứu, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trong Chi bộ. Tiếp tục thực hiện tốt quy định về nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Đảng.

Đồng chí Vũ Minh Tú nhấn mạnh: Đề nghị Chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Tư của khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại hội Chi bộ Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại đã tiến hành bầu Bí thư. Đồng chí Vũ Quốc Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Vũ Minh Tú, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Quận Ba Đình chúc mừng đồng chí Vũ Quốc Tuấn vừa được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Tạp chí

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PV.

Đăng ngày: 07/07/2022 , 16:15 GMT+7

Tin liên quan