Đại hội khoá XI – Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc và họp các phiên trù bị

Đăng ngày: 30/12/2021 , 19:55 GMT+7

Ngày 30/12/2021, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã chính thức khai mạc và họp các phiên trù bị chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đoàn Chủ tịch Đại hội XI - Hội Nhà báo Việt Nam

Tham dự và chủ trì Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI có ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung Ương Đảng, Tổng Biên Tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Ngọc Quang, Uỷ viên Trung Ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ông Trần Thanh Lâm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương; bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông Tấn Xã Việt Nam... cùng hơn 500 đại biểu, thay mặt cho hơn 27.000 hội viên Hội nhà báo thuộc 63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố, 19 Liên hiệp chi hội và hơn 200 chi hội trực thuộc, đại diện ý chí, nguyện vọng tình cảm và quyết tâm của hội viên cả nước gửi về đại hội nhằm xây dựng hội và nền báo chí Cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển.

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung Ương Đảng, Tổng Biên Tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, ông Lê Quốc Minh – Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội của chúng ta được tổ chức vào thời điển toàn Đảng toàn dân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhiệm vụ nặng nề đặt ra cho Đại hội là đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam; kiểm điểm việc đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TƯ Đảng (Khoá XI) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/04/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà Báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Đại hội tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị Ban chấp hành, thảo luận sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội khoá XI - Hội Nhà báo Việt Nam

Đại Hội tiến hành nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực có uy tín và điều kiện, cũng như có tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới. Với truyền thống cách mạng, sự đoàn kết, nhất trí dân chủ và trách nhiệm cao Đại hội sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỉ cương, kỉ luật trong thảo luận, trong bầu cử Đại hội tham gia tích cực, đầy đủ có chất lượng tất cả hoạt động trong Đại hội, với sự cố gắng cao nhất, với ý thức, lòng tự hào cao, tình cảm và sứ mệnh cao cả của người đại biểu đại diện cho hội viên về dự Đại hội.

Đại hội lần thứ XI – Hội Nhà báo Việt Nam sẽ quyết định những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới.

Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng và trách nhiệm nặng nề nhưng rất vinh quang của báo chí đối với đất nước. Đại hội kêu gọi các cấp hội, đội ngũ những người làm báo cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam, tăng cường đoàn kết, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, chủ động, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà đại hội lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

PV.

Đăng ngày: 30/12/2021 , 19:55 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác