Bộ Công Thương: Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Dịch vụ công trực tuyến

Đăng ngày: 26/03/2022 , 22:15 GMT+7

Theo báo cáo chuyên đề mới nhất về chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông - cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Bộ Công Thương là một trong những bộ, ngành tiêu biểu về triển khai DVCTT trên phạm vi cả nước, không chỉ bảo đảm cung cấp tối đa DVCTT mức độ 4 mà còn triển khai các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng DVCTT, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Ngày 15/6/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1573/QĐ-BCT phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương. Theo đó, từ tháng 8/2021 đến nay, Cổng Dịch vụ công (Cổng DVC) Bộ Công Thương đang cung cấp 228 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 tại địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn, hoàn thành sớm mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, tăng số lượng dịch vụ gấp gần 4 lần so với năm 2020. Bộ Công Thương đã tích hợp 131 DVCTT lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong năm 2021, Cổng DVC Bộ Công Thương đã trao đổi 1.164.552 bộ hồ sơ điện tử với Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG). Đã có hơn 40.000 doanh nghiệp tham gia khai báo trên Cổng Dịch vụ công (Cổng DVC) Bộ Công Thương. Tổng số hồ sơ điện tử năm 2021 là 1.617.249 hồ sơ, tương ứng hơn 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ. Trong đó, lĩnh vực Xuất nhập khẩu có số lượng hồ sơ lớn nhất với hơn 1,2 triệu hồ sơ.

Từ ngày 01/12/2021, Bộ Công Thương triển khai việc in trực tiếp chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử có mã QR trên hệ thống eCoSys. Chứng nhận xuất xứ mẫu D là mẫu C/O đầu tiên trong 10 mẫu được triển khai điện tử trong giai đoạn này. Việc triển khai thể hiện cam kết của Bộ Công Thương trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp như hiện nay. Đặc biệt, hệ thống còn được kết nối thành công với Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và đã trao đổi C/O với 9 nước bao gồm: Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Bruinei, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippine. Trong năm 2021, tổng số hồ sơ điện tử đã trao đổi với các nước là 203.663 hồ sơ. Đây là chứng từ điện tử đầu tiên của Việt Nam được gửi ra nước ngoài, tạo tiền đề, đòn bẩy để Việt Nam tiếp tục trao đổi, xử lý trực tuyến các chứng từ thương mại khác dưới dạng điện tử với các nước.

Bộ Công Thương đã triển khai đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng DVC của Bộ Công Thương. Kết quả: 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn; 100% người dân, doanh nghiệp đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Công Thương là rất tốt.

Bộ Công Thương cũng đã triển khai kết nối Cổng DVC và Hệ thống một cửa điện tử của Bộ với Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số để đánh giá, đo lường, công bố trực tuyến mức độ, chất lượng cung cấp DVCTT; từ đó, cải tiến chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT đối với các TTHC cấp trung ương thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Cũng theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương cũng là một trong 3 bộ có kết quả xử lý trực tuyến cao nhất với tỷ lệ 99,78%.

(Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số)

Đăng ngày: 26/03/2022 , 22:15 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác