Ban hành Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022

Đăng ngày: 11/01/2022 , 09:56 GMT+7

Mới đây, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực; Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BCT và Thông tư số 24/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện. Đồng thời, căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2022 và theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2022 và Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022, Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022 được phê duyệt với các nội dung chính như sau:

Mức trần của giá điện năng thị trường điện (SMP cap) áp dụng trong thị trường điện năm 2022 là 1602,3 đồng/kWh. Nhà máy điện mới tốt nhất năm 2022 là Nhà máy nhiệt điện Thăng Long.

Giá công suất thị trường (CAN) từng chu kỳ giao dịch áp dụng trong thị trường điện năm 2022 được quy định cụ thể kèm theo Quyết định này.

Đối với tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (tỷ lệ alpha) trong năm 2022: Trong trường hợp 02 bên đã thống nhất trong hợp đồng mua bán điện thì áp dụng mức tỷ lệ được quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp 02 bên chưa thống nhất thì áp dụng phương án alpha bằng 80% đối với nhà máy nhiệt điện và 90% đối với nhà máy thủy điện cho đến khi hai bên đạt được thống nhất.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia có trách nhiệm công bố trên Trang thông tin điện tử thị trường điện các nội dung của Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022 theo quy định. Đồng thời tính toán sản lượng hợp đồng năm, tháng của nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện và thông báo cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BCT (công bố riêng cho từng nhà máy điện).

Trường hợp các đơn vị phát điện chưa thống nhất được với đơn vị mua điện về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng thì các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục đàm phán, thống nhất, thông báo cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để tính toán, đề xuất và báo cáo Cục Điều tiết điện lực trước ngày 15/6/2022.

PV.

Đăng ngày: 11/01/2022 , 09:56 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác