Ngày 6/12 sẽ diễn ra Phiên toàn thể cấp cao của sự kiện "Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2021"

Đăng ngày: 01/12/2021 , 15:55 GMT+7

Sau chuỗi hội thảo chuyên đề, tới đây, ngày 06 tháng 12 năm 2021, Phiên toàn thể cấp cao của sự kiện "Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2021" sẽ được Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ươngphát biểu khai mạc Hội thảo chuyên đề 5

Xuyên suốt trong tháng 11/2021, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2021 đã được tổ chức với 10 phiên Hội thảo chuyên đề, thu hút sự thao gia của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cùng sự góp mặt của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo chuyên đề 1

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII mới đây, Đảng ta đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao và xác định nhiệm vụ "tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"; trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 cũng đã nêu rõ quan điểm "phải hình thành năng lực sản xuất quốc gia mới có tính tự chủ, tham gia hiệu quả, cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu và khả năng chống chịu hiệu quả trước các tác động lớn, bất thường từ bên ngoài", trong định hướng phát triển công nghiệp đến năm 2030 đã xác định "Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh. Phát triển công nghiệp kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng phát triển theo chiều sâu, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp".

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo chuyên đề 9

Với mục đích triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời gắn với kế hoạch triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trình Hội nghị Trung ương lần thứ 6 vào tháng 10 năm 2022 theo phân công tại Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2021 tiếp tục được tổ chức vào tháng 11 năm 2021 theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến dưới sự chủ trì của Ban Kinh tế Trung ương, phối hợp chuyên môn bởi các bộ ngành liên quan; Tập đoàn IEC là đơn vị tổ chức sự kiện.

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo chuyên đề 7

Phiên toàn thể cấp cao sẽ tập trung đi sâu phân tích và làm rõ định hướng chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các báo cáo chính xoay quanh các vấn đề về công nghiệp hóa trong kỷ nguyên số; tương lai kinh tế toàn cầu sau đại dịch; đổi mới sáng tạo - chìa khóa phục hồi và phát triển thời kỳ hậu Covid -19; chuyển đổi số quốc gia hướng tới nền kinh tế số và xã hội số và đề xuất về mô hình và định hướng chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Nguồn: kinhtetrunguong.vn

Đăng ngày: 01/12/2021 , 15:55 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác