Tiền Giang: Công nhận huyện Gò Công Tây đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày: 27/01/2022 , 11:10 GMT+7
Ngày 26/1/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 139/QĐ-TTg công nhận huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Diện mạo các xã NTM tại huyện Gò Công Tây có nhiều khởi sắc - Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang

UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Gò Công Tây tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thời gian qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Gò Công Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng NTM; thu hút, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn; tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ giúp nông dân phát triển các mô hình sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ và hoạt động có hiệu quả.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay trên 2.617 tỷ đồng. Hạ tầng nông thôn được cải thiện rõ nét; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện có 32/37 trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 86,48%; có 100% đơn vị cấp xã, thị trấn duy trì và đạt chuẩn phổ cập cho trẻ mầm non 05 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2; mạng lưới y tế được củng cố và phát triển, 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,56%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 100%.

Trên địa bàn toàn huyện, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt 90,79%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 622 hộ, chiếm 1,7%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông hộ; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện là 57,13 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện hiện có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 thị trấn đạt đô thị văn minh.

Huyện Gò Công Tây xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn với nhiều mô hình sống động, hiệu quả như: Mô hình "Tuyến đường hoa", mô hình "Dòng kênh thông thoáng", mô hình "Camera an ninh gắn với ánh sáng quang", "Cổng rào phòng, chống tội phạm", mô hình vận động quỹ xây dựng "Nhà ở cho hộ nghèo"...

PV.

Đăng ngày: 27/01/2022 , 11:10 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác