Huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày: 15/02/2022 , 22:53 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 205/QĐ-TTg ngày 15/02/2022 công nhận huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Cảnh quan huyện Thiệu Hóa sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Thiệu Hóa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Thiệu Hóa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 ước đạt 50 triệu đồng/ năm, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%, thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao... Đến nay, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, Thiệu Hóa cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. 

PV.

Đăng ngày: 15/02/2022 , 22:53 GMT+7

Tin liên quan

Tin Khác